Monthly Archives - October 2019

NDËRTO NJË SIPËRMARRJE INNOVATIVE!

Nëse do të fillosh një biznes, zgjidh të investosh duke përdorur teknologjitë e reja. Shumë njerëz dështojnë sepse zgjedhin të investojnë në teknologjitë, shërbimet dhe produktet ekzistuese. Këtë e bëjnë se atje ndjehen më rehat, e njohin mirë dhe kanë eksperienca të realizuara edhe më parë. Në shërbimet apo teknologjitë ekzistuese, është një konkurrencë e ashpër, çmimi i produktit apo shërbimit që do të hedhësh në treg, do të ketë një tendencë të madhe për t’u ulur, pasi ka shumë konkurrencë [...]

Read more...