Monthly Archives - tetor 2019

NDËRTO NJË SIPËRMARRJE INNOVATIVE!

Nëse do të fillosh një biznes, zgjidh të investosh duke përdorur teknologjitë e reja. Shumë njerëz dështojnë sepse zgjedhin të investojnë në teknologjitë, shërbimet dhe produktet ekzistuese. Këtë e bëjnë se atje ndjehen më rehat, e njohin mirë dhe kanë eksperienca të realizuara edhe më parë. Në shërbimet apo teknologjitë ekzistuese, është një konkurrencë e ashpër, çmimi i produktit apo shërbimit që do të hedhësh në treg, do të ketë një tendencë të madhe për t’u ulur, pasi ka shumë konkurrencë dhe sepse ti nuk po ofron asgjë thelbësisht të [...]

Lexo më shumë...