alpha_company

KOMPANITË E ENERGJISË

Nxitni rritjen tuaj dhe përshpejtoni performancën e biznesit me softuer të ndërtuar për Cloud

THYENI BARRIERAT (KONTRADITAT)

Bashkoni të dhënat e copëzuara (e ndara) dhe lehtësoni barrën e mbajtjes së sistemeve të shumëfishta.

PËRSHTATJE PËR NDRYSHIM

Përmirësoni gatishmërinë e biznesit, reagoni shpejt ndaj ndryshimeve në treg dhe përmbushni direkt nevojat në zhvillim të konsumatorëve.

NXITNI RRITJEN TUAJ

Modernizoni sistemet tuaja për të rritur gatishmërinë dhe përshpejtuar rritjen.

Tiparet e Produktit

MENAXHIMI GJITHËPËRFSHIRËS FINANCIAR

Zgjidhja numër 1 në botë për menaxhimin financiar në Cloud.

BUXHETIM DHE PARASHIKIM I INTEGRUAR

Pajisni organizatën tuaj me mjete te planifikimit, buxhetimit dhe parashikimit për të siguruar stabilitet financiar dhe rritje.

MENAXHIMI I NDËRTIMIT TË MARREDHENIEVE

Thyeni barrierat (kontraditat mes punonjesve, departamenteve) dhe fuqizoni organizatën tuaj me një pamje 360-gradëshe të punonjësve tuaj.

PLOTESIM

Raportoni të ardhurat me besim dhe saktësi.

ZINXHIRI I INVENTARIT DHE FURNIZIMIT

Vendosni inventarin tuaj në vendin e duhur, në kohën e duhur, me koston e duhur.

MENAXHIMI I SHPENZIMEVE

Siguroni mallra dhe shërbime dhe mbani kostot nën kontroll, duke përdorur menaxhim më të mirë të shpenzimeve.

INTELIGJENCA E BIZNESIT

Nga raportimi dhe analitikat deri në përceptim dhe vendimmarrje, fitoni një pamje më të plotë të organizatës tuaj sipas kërkesës dhe në kohë reale.

MENAXHIMI GLOBAL I BIZNESIT

Menaxhoni filialet e shumta, njësitë e biznesit dhe personat juridikë, të gjitha nga një sistem i vetëm ERP Cloud.