alpha_company

ZGJIDHJE PËR CRM DINAMIKE

Zgjidhje për CRM Dinamike Shumë Eficiente që Ndihmojnë Sipërmarrjet të Lidhen më Mirë me Klientët e Tyre

Shërbime & Zgjidhje për Zhvillimin e CRM-ve Dinamike

Duke u shërbyer klientëve të shumtë në mbarë botën, ne përmbushim të gjitha kërkesat tuaja për faqe web-i ,me ndihmën e ekipit tonë të besuar.

Alpha Soft është një kompani e mirënjohur për Zhvillimin e CRM-ve Dinamike, e cila ofron zgjidhje të panumërta të softuereve për sipërmarrjet e biznesit dhe organizatave që punojnë në arena të ndryshme botërore. Zgjidhjet tona janë të dizenjuara në mënyre të shkëlqyer me karakteristika ekskluzive për menaxhimin e konsumatorëve, shitësve, furnizuesve dhe partnereve ,në mënyrë efikase. Prej vitesh tashmë, zhvilluesit tanë të CRM-ve Dinamike ofrojnë shërbime të shkëlqyera të CRM-ve Dinamike, duke përfshirë integrimin e CRM-së, migrimin e CRM-së, suportin e CRM-së dhe personalizimin e CRM-së.

Këta Zhvillues të aftë zotërojnë përvojë shumëvjeçare dhe njohuri të shkëlqyera të CRM-ve Dinamike, duke përmbushur plotësisht kërkesat tuaja në menaxhimin profesional të të dhënave, konfigurimin dhe përshtatjen e flukseve të punës, shtojcave, konfigurimin e përdoruesve, trajnimin dhe suportin përfundimtar të përdoruesit. Ne ofrojmë framework-e dhe mjete për industritë, që ndihmojnë organizatat të asimilojnë në mënyrë efektive CRM-të Dinamike të Microsoft, në aplikacionet e tyre aktuale dhe infrastrukturat e IT-së. Në këtë mënyrë, ne kënaqim pritshmëritë e klientëve tanë në mbarë botën ,duke ofruar zgjidhjet më të mira dhe shërbime me çmime ekonomike.

Zgjidhje për CRM Dinamike të Personalizuara

Merr zgjidhje të testuara

Konsultime për
CRM-të Dinamike

Personalizimi i
CRM-ve Dinamike

Zgjidhje të
Integruara për CRM

Migrimi i CRM-ve
Dinamike

Automatizimi i
Forcës Punëtore

Zgjerimi i CRM-ve
Dinamike

Shërbime Suporti
për CRM

Trajnime të
Përdoruesve

KONSULTIME PËR CRM-TË DINAMIKE

Merrni ndihmen e duhur në çdo fazë, me shërbimet e jashtëzakonshme të ofruara nga zhvilluesit tanë të shkëlqyer ,në Alpha Soft. Zhvilluesit tanë ju sigurojnë se ata do të jenë përherë aty për të ndihmuar organizatat e biznesit dhe sipërmarrjet edhe me gjërat më të vogla. Me Shërbimet Konsultative të CRM-ve Dinamike, ne ju ofrojmë zgjidhje shumë fleksibile dhe të lehta për tu përshtatur, për menaxhimin e marrëdhënieve me konsumatorët, të cilat mund të personalizohen lehtësisht sipas kërkesave të biznesit.

Me çfare mund t’ju ndihmojmë?

 • Modernizimi i Platformave Dinamike CRM
 • CRM Dinamike për Planifikim & Zhvillim të Shitjeve Inteligjente
 • CRM Dinamike për Rishikim të Sigurisë
 • CRM Dinamike për Zhvillim Personal
 • Përmirësim i CRM-ve Dinamike
 • CRM Dinamike për Zgjerim të Proceseve të Biznesit
 • Suport & Zhvillim i Aplikacioneve të CRM-ve Dinamike

PERSONALIZIMI I CRM-VE DINAMIKE

Merrni zgjidhje të mira ,nëpërmjet shërbimeve të personalizuara të CRM-ve Dinamike, të cilat përdoren gjerësisht nga sipërmarrjet dhe organizatat e biznesit në mbarë botën. Ky menaxhim gjithëpërfshirës i marrëdhënieve me klientët, fokusohet kryesisht në ofrimin e përfitimeve për ekipet e shitjeve, marketingut dhe shërbimit të klientëve, në një sipërmarrje biznesi. Me zgjidhjet tona, ne i ndihmojmë bizneset në rritjen e produktivitetit të shitjeve dhe efektivitetin e marketingut përmes inteligjencës së biznesit, menaxhimit të klientëve, menaxhimit të fushatave dhe mjeteve të tjera efektive. Merr CRM Dinamike të personalizuara, në mënyrë që ti përshtatet plotësisht kërkesave të biznesit tuaj.

Si ndihmon kjo?

 • Ndihmon bizneset në rritjen e eficiencës së tyre
 • Rrit produktivitetin
 • Automatizon proceset komplekse të biznesit
 • Përmirëson shitjet
 • Rrit fitimet
 • Ndihmon në zhvillimin e teknologjisë Klaud
 • Integrim i pajisjeve mobile
 • Zhvillime të shtuara

ZGJIDHJE TË INTEGRUARA CRM

Me integrimin e CRM-ve Dinamike, me aplikacione të shumta biznesi, ajo ofron avantazhe të shumta për sipërmarrjet e biznesit, duke ju mundësuar kështu një pajme më të mirë në këndvështrimin prej 360-gradësh të prespektivave të shitjeve, duke drejtuar efektivisht fushatat e marketingut, si dhe duke ofruar ndërveprimet më të mira në treg për konsumatorët. Aplikacionet tona të biznesit, ndihmojnë bizneset, në mënyrë që të rrisin produktivitetin dhe shitjet e tyre.

Çfarë përfitoni nga Integrimi?

 • Lejon biznesin të sinkronizojë të gjitha lidhjet, llogaritë dhe kontaktet
 • Rrit normat e konvertimit
 • Shërbim më i mirë për Konsumatorët
 • Përmirëson normat e kontratave të rinovimit
 • Rrit të ardhurat nëpërmjet një targetimi më të mirë
 • Përmirësim i produktivitetit të punëtorëve

MIGRIMI DINAMIK I CRM-VE

Me migrimin e CRM-ve Dinamike të Microsoft, ju merrni zgjidhje brilante për menaxhimin e marrëdhënieve me klientët. Është e plotësuar me karakteristika dhe aftësi të shumta, duke fuqizuar organizatat e bizneseve për të shtuar klientë të rinj, dhe për të mbajtur klientët ekzistues. Kjo ju lejon të rrisni produktivitetin e shitjeve dhe efektivitetin e marketingut, përmes inteligjencës më të mirë të biznesit, fushatave më të mira dhe menaxhimit më të mirë të klientëve.

Përse të Migrosh?

 • Lehtëson Procesin e Migrimit të të Dhënave
 • Redukton Afatin Kohor të Instalimit
 • Përshpejton Procesin e Migrimit të të Dhënave
 • Zhvillimi i një Dashboard-i të Personalizuar
 • Kthim më i mirë në Investime
 • Rrit vlerën e CRM-së

AUTOMATIZIMI I FORCËS PUNËTORE

Me shërbimet e Automatizuara të Forcës Punëtore, ju merrni zgjidhje gjithëpërfshirëse, që i lejon shitësit të jenë më produktive, duke u mundësuar që ata të përqëndrohen në aspekte të tjera vendimtare- duke ofruar eksperienca më të mira për konsumatorët. Kjo zgjidhje ekonomike, ju mundëson të rrisni raportin e shitjeve dhe grumbullimin e të dhënave, si dhe ju mundëson të përmbushni afatet dhe të fitoni njohuri të vlefshme për biznesin tuaj. Në këtë mënyrë, optimizoni shitjet tuaja përmes karakteristikave brilante dhe të mirënjohura.

Cilat janë përfitimet e Automatizimit të Forcës Punëtore?

 • Databazë e Vetme
 • Metoda Sistematike
 • Korrektësi
 • Thjeshtëzon Ndjekjen
 • Siguron Akses
 • Automatizon Proceset

ZGJERIMI I CRM-VE DINAMIKE

Përmes CRM-ve Dinamike, ju merrni një sërë mjetesh të përbëra nga SDK të thjeshtëzuara, duke thjeshtuar dhe përshpejtuar zhvillimin e aplikacioneve që bashkëveprojnë me CRM-të Dinamike të Microsoftit dhe CRM-të Dinamike Online të Microsoftit. Këto mjete ndihmojnë në zgjerimin e funksionaliteteve kryesore të CRM-ve Dinamike të Microsoft-it.

SHËRBIME SUPORTI PËR CRM

Me Shërbimet Suportuese të CRM-ve Dinamike, ju përfitoni një suport të mrekullueshëm për klientët tuaj në klaud. Ju merrni përkrahje, shërbime dhe burime fleksibile, të cilat u mundësojnë përdoruesve t’i adresojnë më shpejtë çeshtjet e tyre teknike, thellim në ekspertizën e tyre profesionale dhe sigurim të rritjes së kthimit të investimeve (ROI). Me ne, ju mund të zgjidhni një plan që i përmbush plotësisht kërkesat tuaja të biznesit, dhe ju lejon të riktheheni prapa në qoftë se shfaqen probleme gjatë punës.

 • Mirëmbajtje në Vazhdimësi, Zgjidhje e Problemeve, Suport dhe Përmirësim
 • Bazuar në FTE, Kosto Fikse, Burime për Modele Rritëse
 • Suport për Administrimin e Produktit
 • Suport Teknik i Palimituar
 • Ndihmë 24/7
 • Dashbord shërbimesh

TRAJNIME TË PËRDORUESVE

Në Alpha Soft, në ofrojmë zgjidhje të avancuara teknologjike të Microsoft-it. Këtu, ne kemi zhvillues ekspertë dhe me njohuri të thella në ofrimin e trajnimeve për përdoruesit. Me ne, ju mund të organizoni dhe planifikoni sesione trajnimi efektive për zgjigjet e CRM-ve Dinamike të ofruara prej nesh. Ne ju ndihmojmë të dizenjoni, zhvilloni dhe dorëzoni programe trajnimi të personalizuara ,të Microsoft Dynamics, duke integruar proceset e biznesit.

Cilat janë metodat e trajnimit të përdorura prej nesh?

 • Guida Referencë
 • Mësim Online
 • Prezantime
 • Krijo një databzë trajnuese
 • Zhvillimi i rasteve të përdorimit dhe detyrave specifike të trajnimit
 • Dorëzim Classroom-i

Krijo aplikacione Sharepoint-i të detajuara dhe website me performancë të lartë.

Zgjidhje Gjithëpërfshirëse për CRM Dinamike

Ofrimi i zgjidhjeve cilësore në fusha të ndryshme që u shërbejnë bizneseve të shumta në mbarë botën me aplikacione unike që përmbushin nevojat e industrive të shumta.

CRM STRATEGJIKE

CRM-ja Strategjike është një lloj i CRM-ve ,në të cilin konsumatori është hallka kryesore e biznesit. Kjo lloj CRM-je bën mrekullira në mbledhjen, seleksionimin dhe aplikimin e informacionit të lidhur me klientët dhe tendecat e tregut, në mënyrë që të derivojë në një propozim më të mirë për kuptimin e vlerës së klientit në një biznes.

CRM OPERACIONALE

CRM-ja Operacionale funksionon kryesisht në lidhje me proceset e biznesit që lidhen me klientin, siç janë marketing, shitjet dhe shërbimet. Kjo përbëhet nga automatizime të tilla siç janë, Automatizimi i Forcës Punëtore, Automatizimi i Marketingut dhe Automatizimi i Shitjeve.

CRM ANALITIKE

Bazuar në kapjen, interpretimin, ndarjen, ruajtjen, modifikimin, përpunimin dhe raportimin e të dhënave të lidhura me klientët, CRM-ja Analitike, përbëhet nga të dhëna të brendshme të biznesit ,siç janë të Dhënat e Shitjeve, të Dhënat Financiare dhe të Dhënat e Marketingut.

CRM BASHKËPUNUESE

CRM-ja Bashkëpunuese ofron realizimin e komunikimit dhe marrëveshjeve të transaksioneve midis bizneseve. CRM-ja Bashkëpunuese përdor sisteme të reja të komunikimit ,siç janë chat rooms, forumet e internetit, Voice Over Internet Protocol (VoIP) dhe Electronic Data Interchange (EDI).

Përse të Zgjedhësh CRM-të Dinamike të Windows

Merrni zgjidhje të detajuara, të fuqishme dhe të përshtatura për çdo fazë të zhvillimit, nëpërmjet zgjidhjeve tona të besueshme të sharepoint.

OFROJMË NJË EKSPERIENCË FANTASTIKE PËR KONSUMATORËT

Me shërbimet tona të CRM-ve Dinamike të Microsoft-it ,ju pajiseni me të gjitha mjetet e nevojshme për të ofruar shërbimet më të mira për klientët, nëpërmjet funksioneve tona të shkëlqyera që rrisin efikasitetin e departamenteve dhe nivelin e shërbimit. Moduli i shërbimeve ndaj klientit që ne ofrojmë nëpërmjet CRM-ve Dinamike të Shërbimeve të Konsumatorit, ju mundësojmë ju ndërhyrjen në informacionet e klientetit për menaxhimet e rasteve të ndryshme, historikun e shërbimeve, si dhe njohuritë suportuese ,të cilat ofrojnë mjete të dobishme në ofrimin e shërbimeve të qëndrueshme.

Përmes shërbimeve tona në këtë fushë, ju mundësojmë rritjen e kanaleve ndërvepruese, të përbëra nga thirrjet telefonike, email-et, komunikime direkte dhe website vetë-shërbyese, në mënyrë që ju të mund të krijoni, menaxhoni dhe zgjidhni çështjet e shërbimit më mirë dhe më shpejtë. Kjo lejon akses të drejtpërdrejtë në raste të ndryshme, historikun e klientëve, Marrëveshjeve për Nivelin e Shërbimit (SLAs) dhe bazat e fuqishme të njohurive që suportojnë klientin më efektivisht dhe produktivisht. Ndërkohë, duke krijuar një ambient pune produktiv për përfaqësuesit e shërbimit ndaj klientit, lehtëson punën menaxhuese, duke e bërë atë më efikase.

SHIT ME VETËBESIM

Në Alpha Soft, nëpërmjet moduleve tona të Menaxhimit të CRM-ve Dinamike Microsoft, ne suportojmë funksionin e shitjeve të organizatave, duke mundësuar automatizimin e taskeve administrative të lidhura me shitjet, duke ofruar një sistem të mirëstrukturuar që përfshin procesin e shitjeve, shkurtimin e cikleve të shitjeve dhe përmirësimin e lidhjeve me klientët. Shërbimet tona janë të dizenjuara në mënyrë që të integrohen me teknologjitë ekzistuese të kompanisë ,në mënyrë të përsosur dhe të përdorin karakteristikat brilante të CRM-ve Dinamike, në mënyrë që të ekzekutohet lehtësisht menaxhimi i marrëdhënieve me konsumatorët.

CRM-të Dinamike të Microsoft përbëhen nga pesë module, vendi i punës, shitjet, marketingu, shërbimet dhe cilësitë. Këto module janë të dizenjuara në mënyrë të tillë që të lejojnë përdoruesin të arrijë përparim të dukshëm dhe të vazhdueshëm në proceset e përditshme të biznesit. Secili modul përbëhet nga funksionet e veta dhe i integruar efektivisht në CRM-në Dinamike. CRM-të Dinamike për Menaxhimin e Shitjeve, ndihmojnë në gjenerimin e raporteve të shitjeve, për matjen e performancës dhe lehtëson vendimmarrjen. Gjithëashtu, automatizon flukset dhe proceset e punës, duke përmirësuar produktivitetin, si dhe duke menaxhuar më mirë burimet.

MARKETO PËR TË ARRITUR REZULTAT

CRM-të Dinamike Microsoft për Shërbimet e Marketingut, ofrojnë mjete vitale për përdoruesit, në mënyrë që ata të arrijnë kontaktet e duhura me informacionet e duhura. Softuerat e CRM-ve Dinamike ndihmojnë në segmentimin e databazave,në mënyra të ndryshme duke siguruar se të gjitha llojet e komunikimeve janë të rëndësishme për marrësin. Gjithëashtu, zotëron veçori të dobishme, të avancuara në krijimin, planifikim dhe ekzekutimin e fushatave reklamuese, duke përdorur ndër të tjera, forma të ndryshme mediatike, si dhe email-et, dhe marketingun nëpërmjet celularit. Ndërkohë ,moduli i marketingut në CRM-të Dinamike, është i lidhur me modulin e menaxhimit të shitjeve të CRM-ve duke mundësuar që përfaqësuesi i shitjeve të kompanisë të reagojë me shpejtësi për të udhëhequr derivimet e fushatave reklamuese.

Ky modul shërben si udhërrëfyes për t’ju ndihmuar me çdo fazë të fushatës, duke filluar nga planifikimi deri në skedimin e thirrjeve, në ndjekjen e kostove, në matjen e suksesit të fushatës dhe në vendosjen e qëllimeve. Puna e saj analitike merret me rregjistrimin e grumbullimin e të dhënave jetike, duke i organizaur ato në shifra të detajuara, që çon në vendimmarrje më të mira. Në këtë mënyrë, ju mund ta targetoni komunikimin në një mënyrë më efektive, të akordoni planin dhe buxhetin, si dhe të krijoni raporte për analiza të shpejta që çojnë në reagime më të shpejta.

MARKETO PËR TË ARRITUR REZULTAT

CRM-të Dinamike Microsoft për Shërbimet e Marketingut, ofrojnë mjete vitale për përdoruesit, në mënyrë që ata të arrijnë kontaktet e duhura me informacionet e duhura. Softuerat e CRM-ve Dinamike ndihmojnë në segmentimin e databazave,në mënyra të ndryshme duke siguruar se të gjitha llojet e komunikimeve janë të rëndësishme për marrësin. Gjithëashtu, zotëron veçori të dobishme, të avancuara në krijimin, planifikim dhe ekzekutimin e fushatave reklamuese, duke përdorur ndër të tjera, forma të ndryshme mediatike, si dhe email-et, dhe marketingun nëpërmjet celularit. Ndërkohë ,moduli i marketingut në CRM-të Dinamike, është i lidhur me modulin e menaxhimit të shitjeve të CRM-ve duke mundësuar që përfaqësuesi i shitjeve të kompanisë të reagojë me shpejtësi për të udhëhequr derivimet e fushatave reklamuese.

Ky modul shërben si udhërrëfyes për t’ju ndihmuar me çdo fazë të fushatës, duke filluar nga planifikimi deri në skedimin e thirrjeve, në ndjekjen e kostove, në matjen e suksesit të fushatës dhe në vendosjen e qëllimeve. Puna e saj analitike merret me rregjistrimin e grumbullimin e të dhënave jetike, duke i organizaur ato në shifra të detajuara, që çon në vendimmarrje më të mira. Në këtë mënyrë, ju mund ta targetoni komunikimin në një mënyrë më efektive, të akordoni planin dhe buxhetin, si dhe të krijoni raporte për analiza të shpejta që çojnë në reagime më të shpejta.

Krijo aplikacione Sharepoint-i të detajuara dhe website me performancë të lartë.

INDUSTRIA QË SERVIRIM/OFROJMË

Nëpërmjet inovacionit tonë në zhvillim, ne do tju prezantojmë me zgjidhjet e duhura për fushat e ndryshme të këtyre industrive :

Transportim

Shëndeti

Reklamim Online

Automobil

Financa

Edukim

Shit-Blerje Pronash

Turizëm

Automatizim

Energji

Shitje me Pakicë

Prodhim

Përse të Zgjedhësh Alpha Soft si Ekspertë të CRM-ve Dinamike?

Keto zgjidhje përmbushin plotësisht kërkesat komplekse të bizneseve.

EKIP I PROFESIONISTËVE TË AFTË

Ne kemi një ekip me 250+ zhvilluesish të aftë ,me dhjetra vite eksperiencë në programim dhe zhvillimin e shërbimeve.

NJOHURI TË THELLA

Me vite të shumta eksperience, ne kemi fituar njohuri të pafundme për CRM-të Dinamike të Microsoft. Njohuritë na ndihmojnë ne në përmbushjen efektive të kërkesave të klientëve.

KLIENTË GLOBAL

Ne kemi klientë të shumtë të cilët kanë përfituar prej Shërbimeve tona të CRM-ve Dinamike të Microsoft.

PUNË E SHKËLQYER/h2>

Ne kemi eksperiencë të shumtë në zhvillimin e website-ve të personalizuara për biznese të ndryshme, për klientë nga mbarë bota.

PËRMBUSHIM KËRKESAT E KLIENTËVE

Zhvilluesit tanë kanë punuar për të përmbushur plotësisht kërkesat e klientëve, dhe për të zhvilluar aplikacione për fusha të ndryshme të industrive.

MERR REZULTATET MË TË MIRA

Ne ndihmojmë sipërmarrësit të rrisin produktivitetin ,eficiencën dhe të shkurtojnë kohë ,në të njëjtën kohë pa abuzuar me cilësinë.