alpha_company

KUJDESI NDAJ SHËNDETIT DHE SHKENCAT E JETËS

Funksionaliteti gjithëpërfshirës i Alpha Soft, i shoqëruar me rrjetin e gjerë të partnerëve dhe API fleksibile, lejon sistemin të zhvillohet në biznesin tonë dhe nuk kërkon asnjë kosto frenuese.

Adoptohu me Ndryshimet në Mjedisin e Kujdesit Shëndetësor. Redukto Kompleksitetin, Ul Kostot, dhe Përmirëso Vizualitetin Nëpërmjet Lokacioneve.

Ndryshime masive po rrënojnë peizazhin e biznesit të shkencave shëndetësore dhe po ndikojnë ndjeshëm edhe në organizatat e shkencave të jetës. Industria ballafaqohet gjithnjë me ndryshime rregullatore të vazhdueshme, duke rritur presionin për të kontrolluar kostot dhe peizazhin konkurues gjithnjë e më kompleks. Për tu adoptuar në këtë mjedis dinamik, organizatat duhet të jenë të afta të përgjigjen me shpejtësi ndaj ndryshimeve të kushteve të tregut, ndaj kërkesave të konsumatorëve dhe ndaj rregullimeve qeveritare dhe industriale.

Suita e menaxhimit të bizneseve në Alpha Soft e bazuar në cloud, e përdorur në më shumë se 20,000 organizata, ndihmon organizatat e kujdesit ndaj shëndetit dhe shkencave të jetës të përmirësojnë vizualitetin, të minimizojnë kompleksitetin dhe të jenë të zhdërvjellët ndaj ndryshimeve masive.

Përfitimet

PËRMIRËSO VIZUALITETIN DHE TRANSPARENCËN

Dashborde të personalizuara ofrojnë akses në të dhënat kyçe të biznesit në kohë reale, duke mundësuar marrjen e vendimeve në kohë për organizatën.

RIORGANIZIM I RAPORTIMIT DHE PËRPUETHSHMËRISË

Alpha Soft thjeshtëson dhe lehtëson pajtueshmërinë nëpërmjet suportit të kontrolleve të brendshme dhe ofron korrektësi, raportim në kohë reale me një set të kompletuar të auditit.

ADOPTOHU ME NDRYSHIMET E MJEDISIT TË KUJDESIT SHËNDETËSOR

Konfiguro proceset, menutë, dhe raporto e informo për nevojat unike të industrisë tënde – pastaj lehtësisht bëj ndryshimet sipas nevojës.

PËRMIRËSO SHËRBIMIN NDAJ KONSUMATORIT DHE ANGAZHIMIN E PARTNERËVE

Fito një pamje 360-gradë në kohë reale të konsumatorëve të tu, dhe ofro shërbim më të mirë për konsumatorët dhe partnerët përmes zgjidhjeve të unifikuara të Alpha Soft.

Zgjidhje

FINANCAT DHE KONTABILITETI

Software-i i menaxhimit financiar në Alpha Soft, ofron mundësi të përgjithshme ERP/ financiare ,të cilat integrohen plotësisht me proceset tuaja të back-office, shitjeve dhe shërbimeve. Kjo zgjidhje e testuar e menaxhimit financiar, u ndihmon ju të jeni më produktivë në gjurmim, raportim dhe audit ,në kohë reale.

MENAXHIM I UNIFIKUAR I BIZNESIT GLOBAL

Alpha Soft OneWorld është zgjidhja më e përdorur cloud ERP për bizneset globale. Menaxho filialet e shumta, njësitë e biznesit dhe subjektet ligjore nëpërmjet një sistemi cloud ERP të vetëm për të përshpejtuar konsolidimin financiar dhe vizualitetin, ndërkohë që përballon pa ndërprerje valutat e ndryshme, rregullat e taksimit dhe kërkesat e raportimit.

BUXHET & PARASHIKIM I INTEGRUAR

Alpha Soft siguron buxhet bashkëpunues, planifikim dhe aftësi modeluese “what-if” ,të integruar plotësisht me financat kryesore për të drejtuar strategjitë, planifikimin dhe ekzekutimin.

PLANIFIKIM I BURIMEVE PRODHUESE

Pharma, biotech dhe organizata të tjera në industrinë e shkencave të jetës, përfitojnë nga planifikimi i burimeve prodhuese superiore të Alpha Soft, pakëson proceset e prodhimit dhe menaxhon më së miri zinxhirët furnizues.

MENAXHIM I MARRËDHËNIEVE ME KONSUMATORIN

Alpha Soft u jep organizatave të kujdesit ndaj shëndetit një depo të vetme të ndërveprimit të konsumatorëve në të dyja mjediset B2B dhe B2C (biznes-biznes ,biznes-konsumator), duke mundësuar një kualitet superior me një pamje 360-gradëshe të konsumatorit.