alpha_company

ZGJIDHJET E DIZAJNIT UX/UI

Zgjidhje efektive celulare dhe uebi që mbështesin platforma të shumta

Shërbimet e Dizajnit & Zhvillimit UX/UI

Me ndihmën e ekipit tonë të besuar, ne u shërbejmë klientëve të panumërt në të gjithë globin , duke përmbushur të gjitha kërkesat tuaja në internet .

Në Alpha Soft, ju perfitoni zgjidhje te plote të dizajnit të ndërfaqeve të përdoruesit, të specializuar këto për Web , Desktop , Ekranet e Celularëve (UI / UX) dhe sherbime te dizajnit pamor. Këtu ne ndërtojmë faqe uebi dhe aplikacione të personalizuara të cilat janë lehtesisht të përdorshme dhe jashtëzakonisht praktike. Me ne ju mund të bëni më të njohur markën tuaj ne treg duke prezantuar aplikacione metodike uebi në dobi të përdoruesit dhe lehtësisht te përdorshme.

Këtu krijojmë profilet e veçanta të përdoruesit, wireframes dhe dizajnet e faqeve duke e bërë kështu dizajnin e ndërfaqes së përdoruesit sa më dinamike.
Ju merrni shërbime të përvojës së gjithanshme të përdoruesit, duke përfshirë këtu pjesëmarrjen në seminaret e parashikimit të produktit, përkufizimin e profileve të përdoruesit, rrjedhën e punës, skenarët e përdorimit, hierarkinë e informacionit, udhëzimet e stilit të ndërfaqes së përdoruesit dhe shumë më tepër. Me shërbimet tona UX / UI ju merrni shërbime ri-afirmimi të kompanisë suaj që ka faqe ekzistuese interneti, qoftë kjo një faqe interneti korporate, një portal biznesi, një galeri apo një portal I tregëtisë elektronike. Kështu ju krijoni faqet e internetit flash dhe HTML 5 në mënyrë që të ofroni një pamje të mahnitshme vizuale.

Ofertat për Zhvillimin e UX/UI

Merrni zgjidhjet e testuara

Kërkime &
Analizë UX/UI

Analizat e
faktorëve njerzore

Wire Frames &
Prototipe

Dizajni i Eksperiencës
së perdoruesit

Dizajne Front-End
Atraktivë

Vleresimi i Eksperiencës
së perdoruesit

UX / UI HULUMTIMI & ANALIZA

Përsa I përket kërkimit dhe analizës, shumë faktorë studiohen para se të krijojmë dizajnimin e UX dhe UI si: mbledhja e kërkesave, analiza e audiencës, survejimet në internet dhe shumë te tjera. Në përpjekjen tonë për të realizuar produktet më të mira dhe të orjentuara drejt qëllimit, një rol thelbësor luajnë kerkimet dhe analizat.

ANALIZA E FAKTOREVE NJEREZORE

Analiza e faktorëve njerëzorë aplikohet në mënyrë që të zbulohet nëse produktet duhet të rishihen dhe nëse është i domosdoshëm një ndryshim i dizajnit në mënyrë që të trajtohen çështje të tilla si: madhësia e ikonave, gishtat e dhjamosur, zëri dhe tingujt, projektimi e ngjyrave, dhe të tjera.

WIRE FRAMES & PROTOTIPE

Përsa I përket punës me Wireframe-et, kemi të bëjmë kryesisht me forcimin e procesit të zhvillimit UX dhe UI. Në këtë fazë, ndërtimi dhe paraqitja e informacionit projektohet nga ana jonë . Më tej ne analizojmë dhe përfshijmë prototipe të klikueshme në mënyrë që të ofrojmë eksperiencë të përsosur tek përdoruesit.

DIZAJNI I EKSPERIENCËS SË PËRDORUESIT

Dizajni i eksperiencës së përdoruesit është faktori më i rëndësishëm për të bërë një aplikacion, një faqe interneti apo platformë tregetie elektronike të suksesshme. Ka të bëjë me faktorë të tillë si ndërtimi i informacionit, harta e udhëtimit të përdoruesit, hartimi i koncepteve, dizajni vizual, dhe shumë të tjera.

DIZAJNE ATRAKTIVE FRONT-END

Ne në Alpha Soft kujdesemi për shumë faktorë të zhvillimit të front end-it me dizajne dhe ilustrime udhëzuese, te cilat jane ndër nga pikat më kryesore.

VLERESIMI I EKSPERIENCËS SË PERDORUESIT

Ne në Alpha Soft operojmë në një sistem ku gjenden metodat, aftësitë dhe mjetet që duhet të përdoren me qëllim që të zbulojmë se si një person e përcepton një perspektivë dizajni të UX dhe UI. Faktorët që merren parasysh këtu, I nënshtrohen rishikimit të ekspertëve, testimit të përdorshmërisë, kërkimit të kontekstit, auditimit të përmbajtjes, dhe shumë të tjera.

Zgjidhjet UX/UI që Përmirësojnë Eksperiencën e Përdoruesit Përfundimtar

Këto zgjidhje përmbushin objektivat komplekse të biznesit ne menyrë efikase

DIZAJNI I UEB-IT UI/UX

Softueret e inteligjencës së biznesit automatizojnë proceset e biznesit, që gjenerojnë kursime të rëndësishme si në kohë ashtu edhe në kosto, dhe nga ana tjetër kontribuojnë në rritjen niveleve të produktivitetit në tërësi.

DIZAJNI I NDËRFAQEVE TË EKRANIT

Softueri i inteligjencës së biznesit është një ndihmë e madhe që përmirëson operacionet e biznesit , nëse kërkoni të përmirësoni stafin, marketingun, zhvillimin e produkteve, trajnimin e punonjësve apo dhe procedurat e shitjes.

DASHBOARD INTERFACE DESIGN

Business intelligence software is big help to improve business operations wither your trying improve staffing, marketing, product development, employee training, or sales procedures.

EKRANET ME PREKJE UI/UX

Ekranet e inteligjencës W-business dhe të dhënat në kohë reale organizojnë me lehtësi informacione të rëndësishme të cilat janë të rëndësishme për të menduarit e shpejtë dhe vendim-marrjen efektive.

DIZAJNI I APLIKACIONEVE CELULARE UI /UX

Sistemi i inteligjencës së biznesit shërben si një mjet efektiv për të tërhequr dhe bindur klientët potencialë, shitësit apo furnitorët për produktet dhe ofertat e kompanisë suaj.

DIZAJNI I LOJËRAVE UX/UI

BI thjeshton matjen e përformancës (bench-marking) e cila mundëson bizneset të krahasojnë përformancën e tyre ndaj atyre të partnerëve dhe konkurrentëve, duke ofruar një informacion të vlefshëm për gjendjen aktuale të kompanisë.

Drejto biznesin tuaj online drejt suksesit. Na kontaktoni tani për të njohur ofertat tona brilante

Pse duhet të zgjidhni Alpha Soft për zhvillimet UX/UI?

Cilësia, siguria dhe besueshmëria jane siguruar deri në përsosmëri.

Me shërbimet tona të dizajnit UX / UI ne ju japim mundësinë për të konkurruar në një nivel të ri. Punësoni zhvilluesit tanë UX / UI me eksperiencë dhe shumë të aftë dhe përshpejtoni procesin e zhvillimit të ueb-it tuaj.

Zhvilluesit tanë UX / UI u kanë shërbyer kërkesave të veçanta të klientëve dhe kanë zhvilluar faqe ueb-i për industri të ndryshme, me ndërfaqe lehtësisht të menaxhueshme. Kjo padyshim pakëson shpenzimet e trajnimit.

Ne kemi klientë të panumërt të cilët kanë përfituar nga kostoja jonë e ulët e ofrimit të dizajneve me perspektivë UX / UI.

Ne ndihmojmë ndërmarrjet të rrisin produktivitetin e tyre, efikasitetin dhe të kursejnë njëkohësisht në kohë dhe në kosto, pa cënuar cilësinë.

Përfitimi më i rëndësishëm i dizajnit të ndërfaqes për përdoruesin është shikueshmëria i gjendjes së sistemit. Gjithashtu ne kemi eksperiencë të madhe në zhvillimin e faqeve tejet të përsonalizuara për lloje të ndryshme biznesesh, për klientë të ndryshëm në nivel global.