alpha_company

MEDIA DHE BOTIMET

Rezultatet më të mira: Fuqizimi i firmës suaj për përsosmëri në mes të ndryshimit

Menaxhimi i plotë i ciklit të jetës së medias. Alpha Soft menaxhon proçeset e plota të biznesit në një sistem të unifikuar.

Alpha Soft për mediat dhe kompanitë botuese, menaxhon të gjithë klientët tuaj – abonues dhe reklamues – në një suitë të unifikuar aplikacioni që integron me përsosmëri shitjet me proceset e menaxhimit financiar, kontabilitetit dhe menaxhimit të porosive. Platforma NetSuite për kompanitë e medias bazohet në përvojën dhe praktikat më të mira të një morie të firmave mediatike, e plotësuar me një metodologji të provuar të implementimit të shërbimeve profesionale dhe shërbimeve të konfigurimit.

  • Ekzekutoni fushatat e shitjes brenda sistemit dhe lehtësisht matni rezultatet.
  • Menaxhoni të dy aspektet e shitjeve: shitni urdhrat e inserteve (spotet publicitare) tek reklamuesit dhe abonimet për rrethin e lexuesve tuaj.
  • Ndiqni reklamat që nga urdhëri për insert (spot publicitar) deri në përmbushje dhe verifikim, dhe pastaj automatikisht gjeneroni fatura sipas programit të faturimit të personalizuar.
  • Integrohuni me zgjidhje të tjera që përdorni për të çuar biznesin tuaj përpara, si: DoubleClick, OpenAds dhe serverë të tjerë verifikimi.

Benefitet

OPERACIONE TE PERMIRESUARA

Sistemi fleksibël dhe i lehtë për tu përdorur i biznesit me bazë “Cloud”, menaxhon financat, shitjet, shërbimet dhe analitikat.

URDHERAT E PERSHPEJTUARA TE INSERTEVE

Përshpejtoni proçeset që të çojnë në Cash ( që te çojne drejt lekut) dhe bëhuni miqësorë për biznesin.

RRITNI ABONENTET

Menaxhimi i rinovimit të avancuar me një pamje të vetme të çdo konsumatori, ju lejon të ofroni shërbime të zgjeruara.

KONTROLLONI PERFORMANCEN E REKLAMES

Pamje të plotë që nga urdhëri për insert (spot publicitar) deri në faturim.

Zgjidhje

MENAXHIMI I URDHERIT

Menaxhoni shitjet dhe optimizoni rrjedhjen e punes me integrim e CRM dhe faturës. Arrini rentabilitet më të lartë me parashikime më të sakta dhe të integruara.

RAPORTIM I AVANCUAR

Monitoroni me vëmendje performancën e përmbajtjes, si dhe rentabilitetin dhe performancën e divizionit. Shikoni marrveshjet në të gjitha pronat dhe menaxhoni shpenzimet, ndani parashikimet e faturimit dhe përcaktoni se si të investoni në secilën pronë të medias për të maksimizuar të ardhurat.

ECOMMERCE E INTEGRUAR

Menaxho abonimin dhe shitjet përmes zgjidhjes Ecommerce të Alpha Soft, e integruar në librin e përgjithshem të llogarive me faturim të unifikuar dhe periodik.

MENAXHIMI I KOMISIONEVE

Menaxhoni komisionet e shitjeve, krijoni struktura të auditueshme për menaxhimin e nxitjes së shitjeve komplekse dhe parashikimin e shpenzimeve të shitjes.