alpha_company

ALPHA SOFT PËR SIPËRMARRJEN

E ndërtuar për sipërmarrjet moderne .

Platforma e sipërmarrjes për çdo model biznesi

Si një biznes i vogël që rritet me shpejtësi, ju nevojitet një zgjidhje moderne dhe e shpejtë e biznesit, e cila është me kosto efektive, përparon me shpejtësi dhe parashikon kompaninë tuaj për risitë dhe rritjen afatgjatë. Megjithatë shumë shpesh, bizneset në rritje frenohen nga sistemet softuerike të nivelit të ulët që pengojnë rritjen dhe proçeset manuale te pasigurta që ulin performancën dhe përfitimin.

Alpha Soft, ofruesi lider në botë i Financave në Cloud / ERP dhe zgjidhja e Omnichannel commerce, është projektuar për të ndihmuar sipërmarrjet globale të plotësojnë kërkesat e tyre komplekse funksionale, industriale, rregullatore dhe tatimore. Alpha Soft ka hapur një botë krejt të re mundësish për sipërmarrjet globale. Ne ndihmojmë të mbajmë ekipin tuaj shumë aktiv dhe fleksibël, në çdo lloj biznesi (B2B, B2C ose B2X), të çdo industrie,në çdo cep të botës.

ERP / KONTABILITETI | CRM | ECOMMERCE | PSA

Ne ndihmojmë kompanitë më të mëdha në botë të zgjidhin sfidat e tyre më të mëdha

SHKRIRJET
BLERJET E KOMPANIVE
LIKUIDIMET

Rriteni vlerën e aksionerëve. Çojeni biznesin tuaj perpara.

INSPIRIMET E
NJE BIZNESI
TE UNIFIKUAR

Standartizoni në një zgjidhje të vetme biznesi.

PRODUKTE TE REJA,
TREGJE,
KANALE

Përshpejtoni zgjerimin global.

INOVACION
I MODELIT
TE BIZNESIT

Vepro si një startup.