alpha_company

SHPËRNDARJE ME SHUMICË

Çelësi i Performancës së Shpërndarjes në Alpha Soft i Përmirësuar në WD

Zhvillo biznesin tënd të shpërndarjes me shumicë nëpërmjet software-ve të ndërtuara për cloud.

DETAJIZIM

Thyej kufizimet e tua nëpërmjet zgjidhjeve që ndryshojnë rrjedhën e lojës ,të specifikuara për distributorë.

ANGAZHIM

Tako konsumatorët e tu kudo, nëpërmjet fuqisë së reklamimit në omnichannel.

MODERNIZIM

Kalo mbi konkurentët e tu me teknologjitë e ndërtuara për bizneset e shekullit të 21.

Opsione të Produktit

POROSI

Angazho konsumatorët e tu kudo dhe prano porosi nga telefoni, online, shitje direkte ose EDI

BURIME

Maksimizo furnizuesit dhe lidhjet me blerësit nëpërmjet vizualitetit të plotë për procesin e shit-blerjes.

MAGAZINIM

Riorganizo dyqanin tënd nëpërmjet metrikave të thella dhe kontrollit të inventarit. Shpejto magazinimin tënd.

PËRMBUSHJE

Shpërnda në kohë, çdo herë. Tejkalo pritshmëritë e konsumatorëve tuaj ndërkohë që minimizon kostot e shpërndarjes.

TREG

Krijo tregje të reja nëpërmjet menaxhimit të reklamave, automatizimit të marketingut dhe analizave të detajuara.

SHITJE

Maksimizoni shitjet e organizatës suaj me shikueshmëri më të lartë, procesin pipeline dhe çmim.

SUPORT

Fuqizo ekipin tënd të suportit me një pamje 360-gradë për çdo konsumator.

ANGAZHIM ME REKLAMIMIN

Lidh çdo pjesë të biznesit tënd me objektivin kryesor të kompanisë tënde.