alpha_company

ZHILLIMI I APLIKACIONEVE HIBRID PËR CELULARË

Zgjidhjet e reja për zhvillimin e aplikacioneve hibride inovative dhe shumë të detajuara përmbushin plotësisht kërkesat tuaja të biznesit.

Kompania e Zhvillimit të Aplikacioneve Hibrid

Zgjidhjet e aplikacioneve tona të personalizuara asistojnë ndërmarrjet që tu kthehet investimi maksimal që kanë bërë në fushën e teknologjisë, si dhe të rrisin mundësinë e shitjeve.

Me burimet tona të avancuara dhe ekspozimin e gjerë ndaj aplikacioneve teknologjike hibride për platformat celulare, ne kemi avantazhe të ndjeshme  në zhvillimin e aplikacioneve ndër-platformike . Me ndihmën e kodeve bazike të kompiluara, ekspertët tanë të zhvillimit të aplikacioneve celulare kanë ndërtuar një platformë të gjerë aplikacionesh duke përdorur mjete të ndryshme zhvillimi si PhoneGap, Titanium, Sencha HTML5. Skuadra jonë e zhvilluesve janë përshtatur më së miri me nevojat e ndër-platformave dhe zhvillimin e aplikacioneve ndër-platformike dhe kanë shfrytëzuar dispozitat më të fundit të teknologjisë në të gjitha fushat. Skuadra jonë e madhe e dizenjimit bashkëvepron ngushtë me ekspertët e zhvillimit të aplikacioneve hibride ,për të prodhuar rezultate të drejtuara drejt vlerave, të domosdoshme për nevojat e aplikacioneve tuaja.

Në këtë kurs, teknologjitë e përdoruara për zhvillimin e website-ve si JavaScript, HTML5, JQuery për celularë dhe CSS3 janë tepër të eksploruara dhe tepër të përdorura për të prodhuar dizajne të thjeshta që përputhen me konventat teknike në mënyrë perfekte. Me eksperiencën e tyre për zhvillimin e aplikacioneve hibride celulare, zhvilluesit tanë të aplikacioneve kanë punuar në mënyrë fenomenale duke aplikuar zgjidhjet më të fundit të ndër-platformave dhe duke ndjekur teknikat e thjeshtuara për zhvillimin e aplikacioneve celulare hibride.

Le të Shndërrojmë Idetë Tuaja për Aplikacione në një Model Dinamik Biznesi

Shërbimet e Zhvillimit të Aplikacioneve Hibride

Në Alpha Soft, Ne Ofrojmë Shërbime të Përshtatshme dhe të Shumëllojshme të Zhvillimit të Aplikacioneve Hibride, të Cilat Kënaqin Kërkesat në Zhvillim të Epokës së Re Moderne të Biznesit.

 • Aplikacione Biznesi

 • Aplikacione për Lojra

 • Aplikacione për Sportin

 • Aplikacione për Rrjetet Sociale

 • App. për Shërbime të Dobishme

 • App. për Jetën & Mirëqënien

 • Aplikacione për Udhëtimin

 • Aplikacione për Mjete & Shërbime

 • Aplikacione për Argëtim

 • Aplikacione për Blerjet Online

 • Argëtim & Personalizim

 • App. për Librat & Referencat

Le të Shndërrojmë Idetë Tuaja për Aplikacione në një Model Dinamik Biznesi

Bashkëpuno me Zhvillues Hibrid të Dedikuar

Zhvillojmë Aplikacione Emocionuese për Klientët
Në Alpha Soft, kemi një skuadër të shkëlqyer dhe me eksperiencë të gjerë në zhvillimin brilant të aplikacioneve hibride. Këta zhvillues të aplikacioneve celulare ofrojnë zgjidhje ndër-platformash duke aplikuar ndryshime shumë të vogla. Në këtë mënyrë, ti mund të përfitosh zgjidhjet më të besueshme dhe me çmim të arsyeshëm duke bashkëpunuar me zhvilluesit tanë të aplikacioneve hibride.
 • Kompentencë e fortë teknologjike
 • Komunikim të vazhdueshëm nëpërmjet Telefonit/Skype/Chat/Email
 • 100% Cilësi e Garantuar 
 • Suport 24/7 për të gjithë zonat kohore
 • Punojmë me teknologjitë dhe burimet e zhvillimit më të fundit
 • Aftësi komunikuese të shkëlqyera

Anekset e Teknologjisë

Lejojmë teknologjinë informatike të rritet në çdo formë, duke tejkaluar pritshmëritë tuaja për jetën nëpërmjet përsosmërisë së teknologjisë.

HYBRID

 • Phonegap
 • Titanium
 • Sencha
 • Unity
 • Ionic
 • Cocos Studio

DATABASE

 • SQLite
 • MYSQL
 • MSSQL
 • Cassandra

COMMON

 • JavaScript
 • CSS
 • JSON
 • jQuery
 • REST
 • XML
 • Ajax and PHP
 • REST
 • HTML5
 • SOAP