alpha_company

SHËRBIME PROFESIONALE

Mjedisi i Integruar në Alpha Soft Nxit Eficencën në të Gjitha Sipërmarrjet e Bizneseve MiPro

Shërbimet e Biznesit Ofrohen më Mirë në Alpha Soft

Si tregtaret numër 1 për zgjidhjet e shërbimeve profesionale të organizatave ,të bazuara në cloud, zgjidhjet software PSA dhe SRP të Alpha Soft nxisin performancën e lartë në shërbimet profesionale të organizatave.

Alpha Soft ofron zgjidhje dhe software për shërbime profesionale të organizatave të të gjitha madhësive dhe nevojave të bizneseve – që nga 10 burime deri në 20,000. Për arsye se të gjitha zgjidhjet e Alpha Soft janë të zhvilluara në cloud, firma juaj e shërbimeve profesionale merr mbështetje në bazë të punës që ekipi juaj i shërbimeve bën sot – në rrugë, ndërmjet takimeve dhe në fluturim – me akses online, offline dhe celular.

Përfitimet

ADAPT NDAJ NDRYSHIMEVE

Analiza biznesi në kohë reale dhe procese fleksibile biznesi mundësojnë shërbime profesionale biznesi për të monitoruar dhe për tu përgjigjur ndaj ndryshimeve lehtë dhe me shpejtë.

NXIT EFEKTIVITETIN OPERACIONAL

Bashkimi i të dhënave të fragmentuara, automatizimi i proceseve dhe kontrollimi i shpenzimeve, nëpërmjet një aplikacioni të vetëm dhe të unifikuar ,duke kombinuar CRM-në dhe reklamimin online (eCommerce) me ERP-në e back-office.

PËRMIRËSO VIZUALITETIN

Merr një pasqyrë të plotë të biznesit tënd në kohë reale, dhe suportim në kohë, vendime të bazuara në të dhëna në të gjithë organizatën tuaj.

PËRMIRËSO FITUESHMËRINË E PROJEKTEVE

Rishikoni afatet kohore, nevojën për burime dhe fitueshmërinë për të zhvilluar kuota të sakta dhe për të identifikuar zonat me marzh përmirësimi.

Zgjidhje

ALPHA SOFT ERP

ERP-ja e Alpha Soft e çon biznesin tuaj përtej menaxhimit financiar dhe kontabilitetit tradicional, duke siguruar një suitë të vetme dhe unike të aplikacioneve, e cila lidh biznesin tuaj përmes financave, shitjeve dhe shërbime, për t’ju ndihmuar ju të menaxhoni biznesin tuaj në mënyrë efikase dhe të merrni vendime më të mira e më të shpejta.

PLANIFIKIMI I SHËRBIMEVE TË BURIMEVE

Fitoni vizualitet të plotë dhe kontroll në të gjithë biznesin në kohë reale ,që nga momenti i identifikimit të një mundësie të re përmes shpërndarjes së projektit, faturimit dhe njohjes së të ardhurave – duke eleminuar rregjistrimin e dyfishtë ,sistemet e kushtueshme dhe integrimin.

AUTOMATIZIMI I SHËRBIMEVE PROFESIONALE

Automatizo, riorganizo, rrit kufijtë e projektit dhe fitueshmërinë, nëpërmjet sistemeve më të avancuara PSA të bazuara 100% në cloud.

MENAXHIMI I MARRËDHËNIEVE ME KONSUMATORËT

Alpha Soft u jep kompanive të shërbimeve profesionale një depo të vetme të ndërveprimit të konsumatorëve, duke mundësuar cilësi të lartë të shërbimit me një pamje të plotë 360-gradëshe të konsumatorëve.