alpha_company

KOMPANI SOFTWARE / INTERNET

Nga Startup-et në Sipërmarrje Globale: Zbërthe të Gjithë Potencialin Softuerik të Kompanisë Tënde.

Thellësisht të detajuara për kompani moderne me teknologji të lartë.

DETAJIZIM

Besoni në fondacionin që do të fuqizojë kompanitë të rriten nga fazat e startup-it në IPO dhe më tej.

RIORGANIZIM

Rrisni financat efektivisht dhe saktësisht nëpërmjet automatizimit të proceseve kyçe të biznesit.

MODERNIZIM

Një zgjidhje që nxit inovacionin brenda organizatës suaj. E lehtë për tu përdorur dhe e aksesueshme në çdo kohë, në çdo vend.

Opsionet e Produktit

MENAXHO POROSITË

Automatizo procesin për të dyja llojet e transaksioneve, fillestare dhe të përsëritura.

FATURIM I RIORGANIZIMIT

Automatizoni faturimin e rrjedhjes së shumëfishtë të të ardhurave përmes –abonimit, produktit, përdorimit dhe shërbimeve.

NJOHJA E TË DHËNAVE

Zgjidhja e sfidave komplekse të njohjes së të ardhurave dhe përputhja me standardet në zhvillim.

MBYLLJE LIBRASH

Mbyllje me mirëbesim dhe raportim financiar shpejtë dhe saktë.

OPTIMIZONI TË ARDHURAVE PERIODIKE

Menaxhimi periodik i të ardhurave me zgjidhje të fuqishme për të dy ofruesit e licencave SaaS dhe të vazhdueshme.

KONSOLIDO FINANCAT GLOBALE

Menaxho me mençuri valutat e shumëta dhe raporto në momentin që biznesi jot rritet.

INTEGRIMI I FORCËS PUNËTORE

Integroju me CRM-në tënde ekzistuese për automatizim total të integrimit ndërmjet dy aplikacioneve.

SHËRBIME PROFESIONALE AUTOMATIKE

Maksimizo alokimin e burimeve, rrit shpërndarjen-në-kohë dhe riorganizo kontabilitetin e projektit.

I PERSONALIZUAR PËR BIZNESIN TËND

Maksimizo SuiteCloud për ta personalizuar për të tashmen dhe për rritjen e fitimeve në të ardhmen.