alpha_company

FIRMAT KONSULENTE

Kompania Konsulente dhe Audituese me përmasa Globale, Mazars, parashikon të ardhme të ndritur të Biznesit të saj në Azi.

Rritni orët e faturueshme (Billable hours) dhe Përfitueshmërinë, me ERP të Integruar dhe me Automatizimin e Shërbimeve Profesionale (PSA)

Firmat konsulente përballen vazhdimisht me sfidën e suportimit optimal të stafit, për të dorëzuar projektet në kohë . Ndërkohë që detyrat administrative jo të pagueshme si, menaxhimi i burimeve, faturimi dhe planifikimi i biznesit hanë kohë dhe vëmendje. Edhe pse të rëndësishme, këto detyra përkthehen në të ardhura të humbura ose shpenzim i kohës personale. Alpha Soft mund të minimizojë detyrat administrative për firmat konsulente duke fituar njohuri të vlefshme për të përmirësuar normat e realizimit dhe për te projektuar përfitueshmërinë dhe kënaqësinë e klientit.

Benefitet

OPTIMIZIMI I STAFIT

Caktoni aftësitë e duhura në projektet e duhura duke minimizuar keshtu “kohën e pa faturuar” “kohen jo rentabël” (Bench Time)

MANAXHONI RENTABILITETIN

Standartizoni projektet me dashborde, duke identifikuar në këtë mënyrë ekipet fitimprurëse dhe kohën e buxhetuar kundrejt kohës së faturuar.

PËRMIRËSONI BASHKËPUNIMIN

Shpërndani me lehtësi dokumentet e rëndësishme dhe risitë (zhvillimet intelektuale) intelektuale, pavarësisht vendndodhjes.

AUTOMATIZONI KOHËN AND SHPENZIMET

Menaxhimi I shpenzimeve celulare dhe aprovimet automatike ndikojnë direkt në financat.