alpha_company

ZGJIDHJE PËR AZURE KLAUD

Merrni përfitimet e Windows Azure me ne ,me një kosto efektive, duke e shndërruar zhdërvjelltësinë e biznesit në një realitet për biznesin tuaj.

Shërbime të Zhvillimit të Aplikacioneve Azure Klaud

Ne dizenjojmë dhe hartojmë vendosjen e shërbimeve klaud gjerësisht në bazë të kërkesave të biznesit, si dhe zhvillojmë aplikacione të detajuara mobile që përdorin shërbimet e Windows Azure

Me Alpha Soft ju merrni Platformën Windows Azure për të siguruar kërkesa për informatizim dhe burime për ruajtje. Kjo funksionon më së miri për të pritur sistemet e bashkëpunimit, për të detajuar aplikacione të mëdha të të dhënave dhe për të migruar aplikacione nga qendrat e të dhënave të shumëpërdorura.

Ju mund të dizenjoni, ndërtoni dhe drejtoni softuerin për zhvillimin e ndërmarrjeve, për të përshpejtuar vlerën kohore, ne ofrojmë arkitektë për të ndërtuar strategji, metodologji të para-ndërtuara për zhvillimin ,së bashku me një mjedis të hapur për të eksploruar operimet e Azure. Është vënë re, se në një ambjent me ekonomi të pasigurt dhe kompleksitete në rritjen e biznesit, sipërmarrjet e çdo madhësie përpiqen të ecin përpara duke ulur kostot, në mënyrë që të rrisin produktivitetin dhe efikasitetin operacional ,që rezulton në shumicën e bizneseve në migrimin e burimeve të IT-së në klaud nëpërmjet strategjive efikase. Migrimi në klaud nuk është një proces i lehtë, pasi kërkon përvojë dhe njohuri gjithëpërfshirëse, dhe këtu, ne i lejojmë bizneset të përfitojnë shërbimet tona të Zhvillimit të Microsoft Azure.

Ju merrni portofol gjithëpërfshirës të shërbimit klaud, që përbëhet nga shërbimi i infrastrukturës (laaS), shërbimi i platformës (PaaS) dhe shërbimi i softuerit (SaaS).

Shërbime Aplikacionesh Azure të Personalizuara

Zgjidhje të Fuqishme & Shumë të Detajuara Azure

Zgjidhje Konsultative
për Azure

Sherbime të Aplikacioneve
Web për Azure

Shërbime të Aplikacioneve
Celulare për Azure

Zgjidhje të Integruara
Azure

Zgjidhje Migrimi
për Azure

Aplikacione të
Bazuara në SaaS

Zgjidhje Migrimi
për Asp.Net

Zgjidhje CMS
për Asp.Net

ZGJIDHJE KONSULTATIVE PËR AZURE

Përsa i përket migrimit në klaud, çështja më e rëndësishme është që ju të përcaktoni qartë problemet dhe sfidat, duke u përpjekur ti zgjidhni ato. Shërbimet Konsultative Klaud në Alpha Soft, kanë për qëllim krijimin e një baze solide për nismën tuaj klaud. Ne ndjekim metodologjinë hapë pas hapi, e cila përbëhet nga shërbime të ndryshme si:

  • Klaud Fitnesi & Gjenerim i Hartave Rrugore
  • Analiza Arkitekturore
  • Konsulencë Infrastrukture për IT
  • Siguri dhe Pajtueshmëri
  • Selektim dhe Strategji SaaS

SHËRBIME TË APLIKACIONEVE WEB PËR AZURE

Tashmë, numri më i madh i ndërmarrjeve kanë adoptuar strategjinë e klaud-it dhe gjatë kohës ata kanë vendosur edhe aplikacionet e bazuara në klaud për web dhe aplikacione celulare. Ndërmarrjet që vazhdojnë të zbatojnë aplikacione të vjetëruara, kërkojnë të vendosin aplikacionet e reja të web-it ,duke siguruar kështu rritjen e përjetimit të klientit, si dhe kursime të mëdha në shpezimet e infrastrukturës.

Ne kemi një ekip që ndihmon bizneset në përmirësimin e aplikacioneve të tyre të vjetëruara, duke përdorur C#.Net MVC & HTML5 për modernizimin e këtyre aplikacioneve ekzistuese. Në këtë mënyrë, nëpërmjet aplikacioneve pionere ,ne u mundësojmë ndërmarrjeve të krijojnë një përvojë të qëndrueshme te përdoruesit

SHËRBIME TË APLIKACIONEVE CELULARE PËR AZURE

Këtu në Alpha Soft, ne i ndihmojmë sipërmarrjet me aplikacionet tona mobile të shkëlqyera, me MBaaS në Klaud, për të arritur Mobilitet të Gjerë në Sipërmarrje. Është më e lehtë të arrish kompetenca të tilla ,të rëndësishme, nëpërmjet aplikacioneve mobile ndër-platformike të udhëhequra nga MBaaS në Klaud. Sidoqoftë, kërkohet kohë dhe përpjekje për të zhvilluar këto aplikacione mobile, pasi ato kanë nevojë për programe të veçanta për çdo platformë; Objektivi C për iOS, C# për Windows dhe Java për Android.

Me ne, ju merrni zgjidhjen më të mirë për të zhvilluar aplikacione mobile, duke përdorur C# dhe ti vendosni ato në iOS ,Android dhe Windows.

ZGJIDHJE TË INTEGRUARA AZURE

Përmes zgjidhjeve të integruara Azure, në Alpha Soft, ne i shtrijmë të dhënat përtej aktorëve pjesëmarrës ,partnerëve, klientëve dhe punonjësve të largët, duke lehtësuar procesin e furnizimit, të dhënat e bashkëpunimit nëpërmjet bizneseve dhe bashkëpunimin në media. Ne ju lejojmë që të bëni realitet transformimin dixhital për biznesin tuaj, duke u mundësuar shërbime IT-je ,në mënyrë që të veprojë me shpejtësi dhe gatishmëri të jashtëzakonshme. Nëpërmjet zgjidhjeve tona, ne integrojmë në mënyrë të përsosur aplikacionet ,të dhënat dhe proceset në mënyrë që të udhëheqim tregun duke ndërtuar ndërmarrje me API-funksionale dhe të lidhura.

ZGJIDHJE MIGRIMI PËR AZURE

Ne ju lejojmë të lëvizni të dhënat nga një platformë në serverin me bazë në klaud të Windows Azure, me ndihmën e zgjidhjeve të migrimit që ofron Windows Azure. Këtu, në Alpha Soft, ne kujdesemi për sigurinë e të dhënave tuaja,në qoftë se ju zgjidhni të qëndroni të siguruar me ne përsa i përket mbrojtjes dhe sigurisë së të dhënave gjatë procesit të migrimit.

APLIKACIONE TË BAZUARA NË SAAS

Nëpërmjet shërbimeve tona të SaaS, ne ofrojmë zgjidhje të plota softuerike që mund të blihen prej ofruesit të shërbimit klaud, kundrejt një pagese të ofruar prej jush. SaaS i mundëson organizatës tuaj të përshpejtohet me hapa galopant ,nëpërmjet një aplikacioni me kosto minimale. Gjëja më e mirë e të punuarit me SaaS, është që, kur ju u ofroni klientëve tuaj aplikacione SaaS për përdorim, nuk keni nevojë të blini, instaloni, përditësoni ose përdorni një pajisje apo softuer ndërmjetës. Gjithëashtu, SaaS ofron aplikacione minimale për sipërmarrje, siç janë ERP dhe CRM, duke e bërë në këtë mënyrë të përballueshme për organizatat që nuk kanë burime të mjaftueshme për të blerë, vendosur dhe menaxhuar një softuer të mirëfilltë të nevojshëm.

SIPËRMARRJE MOBILE TË DREJTUARA DREJT MBAAS

Me Shërbimin e Mbështetjes Mobile (MBaaS), ne ju ofrojmë një mënyrë për të lidhur aplikacionet mobile me sistemin e ruajtjes dhe përpunimit të të dhënave në klaud. Ai u mundëson një mori aftësish suportuese që suportojnë aplikacionet mobile shumë funksionale, Shërbimet e Aplikacioneve Mobile Azure të Microsoft janë një ndër sistemet kryesore të MBAA që fuqizojnë Zgjidhjet Mobile të Sipërmarrjeve.

Ai konsolidon Direktorinë Aktive të sipërmarrjeve, me një shenjë të vetme, nëpërmjet integrimit të databazës, duke aktivizuar njoftimet, duke integruar Mediat Sociale dhe duke sinkronizuar lehtësirat offline.

ZGJIDHJE CMS PËR ASP.NET

Shërbimet tona ndihmojnë në përmirësimin e disponueshmërisë dhe qeverisjes. Me ne, ju merrni një konsol të vetëm për të ndërtuar, menaxhuar, si dhe për të monitoruar aplikacione web-i dhe klaud-i të thjeshta dhe komplekse. Kjo konsolidon një numër mjetesh, shërbimesh dhe teknologjish ndër-platformike, me qëllim që të shpejtohet shpërndarja dhe ruajtja e aplikacionit.

Kështu, ai mbështetet në një gamë të gjerë mjetesh, si dhe ndihmon sipërmarrjet të bashkëpunojnë, të shkëmbejnë dhe të shpërndajnë me lehtësi. Sipërmarrjet, po e përdorin këtë teknologji për të parë dhe menaxhuar të gjitha aplikacionet e tyre nga një qendër e vetme e integruar, si dhe për të kontrolluar aksesin e funksionimit bazuar në kontrollin e hyrjes.

Le të Kthejmë Idenë Tuaj Në Një Model Dinamik Biznesi

Përfitimet e Adaptimit të Platformës Klaud Azure

Azure u mundëson bizneseve të vendosin shpejtë aplikacionet në klaud, gjë që kursen shpenzimet e infrastrukturës duke reduktuar ngarkesën e pajisjeve të mirëmbajtjes.

SHPEJTËSI DRITE

Shpejtësia e vendosjes e ofruar nga Microsoft, shpejtësia e funksionimit deri në detaje dhe funksionaliteti janë të pamundura nga ofruesit lokalë, madje edhe nga ofrues të tjerë.

ZHDËRVJELLTËSI

Sipërmarrjet që përdorin Azure, janë në gjendje të zhvillojnë, testojnë, reagojnë dhe rigjykojnë gjatë procesit të zhvillimit të aplikacioneve. Në këtë mënyrë, është më e lehtë për të eksploruar rrugët dhe teknologjitë e reja.

SHTRIRJE GLOBALE

Është më e lehtë për sipërmarrjet që përdorin Azure, të mund të kryejnë shërbimet e tyre në qendrat e të dhënave në mbarë botën. Kjo u mundëson atyre, të modifikojnë gjurmët globale të aplikacioneve të tyre, në mënyrë dinamike të performancës dhe shfrytëzimit.

SIGURI

Siguroni një lidhje të sigurtë dhe të pandërprerë përdorues-biznes ,për biznesin ose për individë. Kjo u lejon klientëve të përdorin llogari ekzistuese të njohura si Facebook ose Linkedin për tu identifikuar.

I DETAJUAR & FLEKSIBILE

Ne përdorim Azure, në mënyrë që të krijojmë aplikacione të besueshëm ,duke u vlerësuar me 10 prej shumë përdoruesve, të cilët gjykojnë se nuk ka nevojë për kodime shtesë në aplikacione.

MJEDIS KLAUD I GJITHË-INTEGRUAR

Ne ofrojmë mjete që e bëjnë më të lehtë ndërtimin e zgjidhjeve të Azure. Sigurisht qe kjo e bën zhvilluesin të përfitojë, si dhe demostron fokusin e biznesit të Microsoft Azure.

Eksploro potencialin e Sharepoint, Azure & CRM-së Dinamike

Zhvillimi i zgjidhjeve të personalizuara bazuar në Azure, SharePoint dhe Microsoft Dynamics që ju ndihmon të mblidhni ,përpunoni dhe analizoni të dhënat për të marrë vendime të shpejta.

MUNDËSIMI I SAAS

Windows Azure mund të prezantohet si zgjidhja më solide dhe e fuqishme e informatikës klaud dhe mikpritjes. Në Alpha Soft, ne kemi përdorur më së miri përfitimet e Zhvillimit të Window Azure ,lidhur ngushtë me raportin tonë të njohur me zgjidhjet e Microsoft, të cilin e kemi zotëruar gjithë këto vite.

SHAREPOINT

SharePoint është i njohur për aftësitë e tij të mahnitshme si platformë për aplikim në internet. Alpha Soft punon në shërbimet e SharePoint prej disa vitesh tashmë dhe ne kemi një ekip të dedikuar për të punuar në zhvillimin e projekteve të SharePoint, për të përballuar ofrimin e shpejtë dhe të përsosur të projekteve.

CRM DINAMIKE

Si Partnerë të Certifikuar të Microsoft, në Alpha Soft ne ofrojmë zgjidhje pionere për CRM Dinamike ,për bizneset moderne. Jemi të përkushtuar të përmbushim qëllimet e klientëve për të ofruar shërbime cilësore për CRM Dinamike. Me ne ju përfitoni lehtësira për të menaxhuar marrëdhëniet me klientet tuaj.

Përse Alpha Soft për Zgjidhje & Shërbime të Azure Klaud?

Ne jemi të specializuar në ofrimin e zgjidhjeve plotësisht të integruara të azure klaud, me arkitekturë softuerike të besueshme, me një kosto efektive.

MJEDIS HIBRID IT-JE

Këtu ne ndërtojmë një ambjent hybrid IT-je, në të cilin vendet e burimeve të IT-ve punojnë sëbashku me burimet klaud të IT-ve.

SHËRBIME CELULARE BACK-END

Ne lejojmë sipërmarrësit që të zhvillojnë lehtësisht shërbime back-end duke përdorur Azure SDKs për Windows iOS, Android dhe HTML5.

EKONOMIK

Ne lejojmë sipërmarrësit që të zhvillojnë lehtësisht shërbime back-end duke përdorur Azure SDKs për Windows iOS, Android dhe HTML5.

I DETAJUAR

Në Alpha Soft, ne ndihmojmë në zhvillimin e ndërtimit të aplikacioneve të shërbimeve klaud, tepër të arrira dhe pafundesisht të detajuara, si dhe në zhvillim e APIs.

SHËRBIME TË SHUMËLLOJËSHME

Ne ju ndihmojmë ju që të përfitoni maksimalisht nga shërbime si SharePoint dhe CRM Dinamike, duke implementuar një zgjidhje të personalizuar dhe duke migruar aplikacionet ekzistuese.

IMPLEMENTIMI I SHËRBIMEVE SAAS

Këtu ne implementojmë SaaS të ofruara nga Microsoft siç janë Office 365, SharePoint Online, CRM Online dhe Shkëmbim Online.