alpha_company

ORGANIZATAT JOFITIMPRURËSE

Impakt Social, Intensic: Si Mund të Ndryshojë Botën Back Office-i Juaj Jofitimprurës

Integrimi One, aplikacion cloud për të menaxhuar të gjithë organizatën tuaj

THYERJA E KONTRADITAVE

Lehtëso barrën e mirëmbajtjes së sistemeve të shumfishta dhe fokusohu në misionin tënd kryesor.

RRIT BURIMET E TUA

Forco lidhjet me dhuruesit ekzistues, gjej mbështetës të rinj dhe ofro programe dhe shërbime më të mira.

“USHQE” MISIONIT TËND

Përmes produkteve dhe shërbimeve të reja, çdo organizatë jofitimprurëse ka mundësi të shfrytëzojë NetSuite për të ushqyer misionin e saj.

Opsione të Produktit

MENAXHIM I MARRËDHËNIEVE PËRBËRËSE

Thyej kontraditat dhe fuqizo organizatën tënde me një pamje 360-gradëshe të dhuruesve, vullnetarëve, mbështetësve, klientëve, të gjithë në një vend.

FONDE

Menaxhoni gjithë ciklin jetësor të të ardhurave tuaja, nga zotimi i pagesave, dhe rrit suportin që të nevojitet për sukses afatgjatë.

MENAXHIMI FINANCIAR I ORGANIZATAVE JOFITIMPRURËSE

Fito efikasitet me një sistem të fuqishëm të menaxhimit financiar dhe të sistemit të kontabilitetit ,i ndërtuar për të përmbushur nevojat komplekse të organizatave jofitimprurëse.

MENAXHIMI I SHPENZIMEVE

Siguro llogaridhënie të plotë dhe menaxhim të fondeve, dhe fito kontroll të plotë mbi shpenzimet totale.

PLANIFIKIM FINANCIAR

Pajise organizatën tënde jofitimprurëse me mjete për planifikim, buxhetim dhe parashikim ,për të siguruar stabilitet financiar, rritje dhe përmbushje të misionit tënd.

REKLAMIM ONLINE (ECOMMERCE)

Nëse i shisni botimet , artikujt ose premiumet për mbledhjen e fondeve, zgjidhjet e reklamimit online (eCommerce) në Alpha Soft ju pregatitin ,shtyjnë dhe integrojnë me të gjithë organizatën tuaj.

RAPORTIM DHE ANALIZIM

Nga raportimi dhe analizat e thella dhe vendimmarrjet, fitoni një pasqyrim më të plotë të kërkesave të organizatës tuaj jofitimprurëse, në kohë reale.

MENAXHIM GLOBAL

Zgjeroje misionin tënd globalisht dhe fokusoi burimet e tua në arritjen e impaktit social, jo në menaxhimin e kompleksitetit të IT-së.