alpha_company

SHERBIMET FINANCIARE

Software Demo Alpha Soft ERP

Rritni përformancën e biznesit tuaj me softuer të ndërtuar për Cloud.

E PERSHTATUR PER NDRYSHIM

Përmirësoni gatishmërinë e biznesit, përgjigjuni shpejt ndaj ndryshimeve rregullatore dhe të tregut dhe përmbushni nevojat e konsumatorëve në zhvillim.

PERMIRESONI PERPUTHSHMERINE

Menaxhoni rrezikun dhe ndiqni performancën me proceset e biznesit plotësisht të auditueshme dhe analizat e sipërmarrjes.

MODERNIZONI

Modernizoni sistemet tuaja për të rritur shpejtësinë në treg dhe për të përshpejtuar rritjen.

Tiparet e Produktit

MENAXHIMI FINANCIAR GJITHËPËRFSHIRËS

Zgjidhja numër 1 në botë për menaxhimin financiar në Cloud.

BUXHETIM DHE PARASHIKIM I INTEGRUAR

Pajisni organizatën tuaj me mjete te planifikimit, buxhetimit dhe parashikimit për të siguruar stabilitet financiar dhe rritje.

MENAXHIM I MARREDHËNIEVE ME KONSUMATORËT

Kuptoni plotësisht ndërveprimet dhe preferencat të konsumatorëve.

MENAXHIMI I TË ARDHURAVE

Raportoni të ardhurat me besim dhe saktësi.

MENAXHIMI I KAPITALIT NJERËZOR

Maksimizoni vlerën e burimit më të rëndësishëm të kompanisë suaj.

PROKURIMI

Siguroni mallra dhe shërbime dhe mbani kostot nën kontroll duke menaxhuar më mirë shpenzimet.

INTELIGJENCA E BIZNESIT

Fuqizoni ekipin tuaj të suportit me një pamje prej 360 gradësh të çdo konsumatori.

MENAXHIMI GLOBAL I BIZNESIT

Menaxhoni filialet e shumta, njësitë e biznesit dhe personat juridikë, të gjitha nga një sistem i vetëm ERP Cloud.