Software cloud për prodhimin për fabrikat moderne – duke mbajtur të sinkronizuara shop floor dhe top floor

OMNICHANNEL-READY

Ka më shumë në biznesin tuaj se sa thjesht prodhim, dhe ne në Alpha Soft ofrojmë zgjidhje të plota ,për të përfituar e gjithë organizata juaj.

ZHDËRVJELLTËSI

Dy biznese nuk janë kurrë të njëjtë, dhe platforma lider në industry NetSuite ofron fuqinë dhe fleksibilitetin e nevojshëm për të mbështetur evolimin e biznesit tuaj.

ERP GLOBALE

Zgjidhjet e Alpha Soft suportojnë biznesin tuaj, zinxhirin e furnizimit dhe procesin e prodhimit ,pa u shqetësuar se ku ata operojnë.

Opsione të Produktit

CRM

Kontrollo të gjitha ndërveprimet e konsumatorëve të tu, kënaq konsumatorët e tu dhe beji ata të rikthehen serisht.

MENAXHIM I TË DHËNAVE TË PRODUKTIT

Menaxho të gjitha të dhënat e produkteve të tua në një vend, lehtëso procesin e dizajnit dhe shkurto kohën e daljes në treg të produkteve të reja.

MENAXHIM I POROSIVE

Merrni porositë, me besimin se jeni duke shitur produktin e duhur, me çmimin e duhur, në vendin e duhur.

PLANIFIKIM DHE SKEDULIM

Balanco kërkesën dhe ofertën automatikisht, sigurohu të të gjendet inventari në kohën e duhur në vendin e duhur.

GJETJE

Menaxho shitësit e tu dhe procesin e blerjes nëpërmjet vizualitetit ,për tu siguruar që të merrni kombinimin më të mirë të çmimit dhe shpërndarjes.

KONTROLLI I PRODHIMIT

Krijo, realizo, përmirëso dhe monitoro porositë nëpërmjet procesit të prodhimit.

ZINXHIRI I FURNIZIMIT

Kontrollo dhe monitoro procesin e prodhimit të jashtëm lehtësisht, sikur të ishte i juaji.

KONTROLLI I SHOP FLOOR

Merrni përditësime në kohë reale nga shop floor nëpërmjet aplikacionit tonë interaktiv për tablet dhe barkodit tradicional.

MENAXHIM I KUALITETIT

Defino planet e inspektimit , kriteret kaluese / ngelëse, grumbullim i rezultateve dhe monitorim në kohë reale.