alpha_company

ORGANIZATAT ARSIMORE

Shtyjeni organizatën tuaj në krye të konkurënteve me softuerin e ndërtuar në Cloud.

THYENI BARRIERAT

Bashkoni të dhënat e copëzuara (e ndara) dhe lehtësoni barrën e mbajtjes së sistemeve të shumëfishta.

RRITNI BURIMET TUAJA

Ulni kostot, optimizoni operacionet dhe angazhoni burimet për të ofruar programe dhe shërbime më të mira.

PERSHPEJTONI RRITJEN

Modernizoni sistemet tuaja për të rritur gatishmërinë dhe përshpejtuar rritjen.

Tiparet e Produktit

MENAXHIMI GJITHËPËRFSHIRËS FINANCIAR

Zgjidhja numër 1 në botë për menaxhimin financiar në Cloud.

BUXHETIM DHE PARASHIKIM I INTEGRUAR

Pajisni organizatën tuaj me mjete të planifikimit, buxhetimit dhe parashikimit, për të siguruar stabilitet financiar dhe rritje.

MENAXHIMI I NDËRTIMIT TË MARREDHENIEVE

Thyeni barrierat (kontraditat mes punonjësve, departamenteve) dhe fuqizoni organizatën tuaj me një pamje 360-gradëshe të punonjësve tuaj.

RRITJA E FONDEVE

Menaxhoni gjithë ciklin e të ardhurave tuaja, nga garancia në pagesë, dhe rritni mbështetjen që ju nevojitet për një sukses afatgjatë.

ECOMMERCE ONLINE

Nëse shisni botime, artikuj apo primet për mbledhjen e fondeve, zgjidhja e ecommerce e Alpha Soft ju rrit dhe ju përshpejton biznesin duke u integruar në tërë organizatën tuaj.

MENAXHIMI I SHPENZIMEVE

Siguroni mallra dhe shërbime dhe mbani kostot nën kontroll, duke përdorur menaxhim më të mirë të shpenzimeve.

BUSINESS INTELLIGENCE

Nga raportimi dhe analitikat deri në përceptim dhe vendimmarrje, fitoni një pamje më të plotë të organizatës tuaj sipas kërkesës dhe në kohë reale.

MENAXHIMI GLOBAL I BIZNESIT

Menaxhoni filialet e shumta, njësitë e biznesit dhe personat juridikë, të gjitha nga një sistem i vetëm ERP Cloud.