alpha_company

ZHVILLIM SOFTWARE CRM

Merrni zgjidhjen e duhur CRM për të përmirësuar produktivitetin tuaj , për të rritur shitjet , duke rritur kështu të ardhurat tuaja

Shërbimet e Zhvillimit të Software-it të Personalizuar CRM.

Të ndihmoni biznesin tuaj të rendë drejt suksesit duke bërë çdo njeri pjesë të organizatës suaj. Ne ju mundësojmë që të angazhoni dhe të zhvilloni më shumë klientë me ne.

Përmes zgjidhjeve tona dinamike CRM, ne ju ofrojmë module të personalizuara dhe inkorporojmë marrëveshjen tuaj CRM me aplikacione të palëve të treta për të siguruar sinkronizimin e IT-së brenda aplikacioneve të ndryshme. Ne ofrojmë një sërë shërbimesh për zhvillim dhe përshtatje që na lejojnë të ofrojmë CRM dhe sisteme kontabiliteti që plotësojnë saktësisht nevojat dhe specifikat tuaja. Gjithashtu, ne ofrojmë shërbime për zhvillimin e moduleve të personalizuara për Sugar CRM, Microsoft Dynamics, Vtiger. Ju përfitoni të gjithë teknologjinë e produktit CRM dhe shërbimet për përmirësimin e softuerit të CRM-së me zgjidhjet e duhura që përmbushin kërkesat tuaja gjithnjë në rritje të biznesit.

CRM është një mjet kyç për t’i shërbyer klientëve me zgjidhje të vlefshme dhe për të mbajtur marrëdhënie të shëndetshme me ta. Zgjidhja në Menaxhimin e Marrëdhënieve me Klientin ndryshon nga mbikëqyrja e drejtimeve të biznesit ose nga ndërlidhja e klientëve me zhvillimin ose nga mekanizimat e shitjes drejt menaxhimit të pandërprerë të korrelacionit – nga marketingu në ofrimin e shërbimit apo produktit. Zgjidhjet e Menaxhimit të Marrëdhënieve me Klientët në Alpha Soft janë projektuar me shumë kujdes për t’i shërbyer nevojave moderne të biznesit. Profesionistët tanë ekspertë kanë përvojë të gjerë në ndërtimin e aplikacioneve të mëdha CRM dhe zhvillojnë zgjidhje sipas një sistemi të standardizuar dhe të shpejtë të zhvillimit të këtyre zgjidhjeve.

Zgjidhje të bëra me porosi (Bespoke) CRM.

Zgjidhja CRM Bespoke për rritjen e produktivitetit te biznesit

Shërbimet
këshilluese CRM

Implementimi
I CRM-së

Zgjidhjet e Zhvillimit
të CRM-së

Aplikacione
Celulare CRM

Shërbim Integrimi
të CRM

Zgjidhjet e Migrimit
të CRM

Trajnim &
Suport CRM

Mirëmbajtje dhe
Përmirësim CRM

SHËRBIMET E INTEGRIMIT TË CRM-së

CRM shërben për Menaxhimin e Marrëdhënieve me Klientin, i cili është ndër shërbimet kryesore ose procesi i integrimit të sipërmarrjes dhe në Alpha Soft ne kemi përceptim të veçantë dhe aftësi për këtë lloj shërbimesh.

IMPLEMENTIMI I CRM-së

Planifikimi i duhur është gjëja më e rëndësishme për implementimin e CRM- së, sëbashku me procesin e zhvillimit hap pas hapi dhe shërbimet e mirëmbajtjes. Në Alpha Soft ne kemi ekspertizë në ofrimin e shërbimeve të implementimit të CRM-së me saktësi të lartë.

Karakteristikat kyçe

 • Prezantimi Global I produktit & Menaxhimi
 • Implementimi I CRM-së së re
 • Ri-implementimi & analiza dhe zgjidhja e problemeve serioze të kompanisë
 • Analiza e boshlleqeve (Fit-Gap analysis)
 • Migrimi & Konvertimi I të dhënave
 • Menaxhimi efektiv I të dhënave të sipërmarrjes
 • Demostrimi & Trajnimi I CRM-së

ZGJIDHJE ZHVILLIMI CRM

Klientët janë pjesa më thelbësore e çdo biznesi dhe këtu në Alpha Soft ne ofrojmë shërbime ose produkte dhe në të njëjtën kohë gjithashtu sigurojmë kënaqësinë maksimale te klienti. Ne zhvillojmë llojin e duhur të zgjidhjeve të zhvillimit të CRM-së që ofrojnë akses të menjëhershme në informacionin e klientit që eshtë vendimtar për vlerësimin e strategjive të shitjeve dhe proceseve të shërbimeve ndaj klientit.

Karakteristikat kyçe

 • Automatizimi I gjithë proçesit të shitjeve
 • Permiresimi I shërbimit ndaj klientit
 • Automatizimi dhe menaxhimi I forcave të shitjes
 • Ndjekja e tendencave të shitjes dhe normat e konvertimit
 • Gjenerata e drejtimit efikas dhe mjetet e gjurmimit

APLIKACIONE CELULARE CRM

Tani është shumë më e lehtë të lidhësh sisteme me një numër përdoruesish me anë të Aplikacioneve Celulare CRM që përbëjnë një pjesë të këtij investimi. Nëse nisemi nga një studim i “Këshilla Softueri”, pothuajse gjysma e të gjithë përdoruesve të CRM-së deklarojnë se ata hyjnë në sistemet CRM përmes telefonave smart , ndërsa 45 përqind përmes tabletave. Në këtë mënyrë rreth 30 për qind e përdoruesve po përdorin një kombinim të laptopëve, desktopëve dhe pajisjeve celulare ndërsa gjysma e përdoruesve të CRM-së permes celularëve thonë se aksesi në celularë rrit tepër cilësinë e të dhënave të tyre CRM. Duke u nisur nga dëshira e përdoruesve për CRM celulare, është e sigurtë që aplikacionet celulare të CRM-së janë në rritje të vazhdueshme.

SHERBIMET E INTEGRIMIT TË CRM-VE

Në Alpha Soft ne kemi një ekip profesionistësh të përkushtuar dhe të kualifikuar me ekspertizë në zhvillimin e CRM-së dhe shërbimet e integrimit. Me ne ju merrni zgjidhje të sakta, ndërsa ne gjithashtu gëzojmë statusin e të qenit një nga ofruesit më të shquar të shërbimit CRM.

Karakteristikat kyçe

 • SharePoint, Integrim I Office 365
 • Integrimi I Yammer, Skype, Lync
 • Serveri I kembimit, integrimi Inside View
 • Sistemet e marrëveshjeve (trashëgimisë)/ Integrimi ERP
 • Lotus Notes, Integrimi i mjeteve sociale.
 • Shërbime ueb-i / Scribe/ Integrimi i SSIS
 • Në kohë reale/ Integrimi i dosjes Batch

ZGJIDHJET E MIGRIMIT TË CRM-VE

Migrimi i CRM-ë është i dobishëm në migrimin e softuerëve të tjerë nga platformat e tjera në një infrastrukturë CRM-je të një organizate. Me ndihmën e këtij shërbimi, një ekspertizë e fuqishme vihet ne dispozicion me njohuri të sakta. Bashkohuni me ne për të marrë zgjidhjet e migrimit profesional të CRM-së.

Karakteristikat kyçe

 • Transferim CRM-je, Vlerësimi i përmirësimit
 • Mbështetja e transferimit të CRM-së
 • Nga On-Premise në Cloud dhe e kundërta
 • Shërbimet e migrimit të të dhënave në CRM
 • Shërbimet e migrimit nga CRM në CRM
 • Sherbimet e transferimit të databazës
 • Konfigurimi i Modulit të Ngjarje & Veprim
 • Transferimi ne dinamikat e CRM

TRAJNIMI DHE MBËSHTETJA E CRM-VE

Me ne ju merrni mbështetje dhe trajnim të dedikuar nga specialistë CRM-je dhe kjo është një mënyrë e sigurt për të korrur sukses nga iniciativa juaj CRM. Me punën tonë të trajnimit ne fokusohemi në ofrimin e materialeve të trajnimit që janë të personalizuara dhe të një cilësie të lartë, gjithashtu ofrimin e trajnimeve dhe mbështetjes. Ne vëmë në dispozicion një pjesë të konsiderueshme të kolateralit ekzistues sëbashku me stafin me përvojë të lartë.

Ne në Alpha Soft krenohemi për mbështetjen që ne ofrojmë gjatë dhe pas implementimit. Ju merrni mbështetje për të dy llojet e CRM-së, si ato në serverat “hosted” ashtu dhe ato në “on premise”.

MIRËMBAJTJA DHE PËRMIRESIMI I CRM-VE

Në Alpha Soft ju merrni mbështetjen më të mirë për një gamë të gjerë produktesh dhe shërbimeve. Me ne është më e lehtë që të qëndroni në pozicionin tuaj stabël edhe gjatë dekadës së ardhshme dhe përtej, pa domosdoshmërinë e përmirësimit të softuerit – ndërkohë që e drejta për t’u përmirësuar ruhet në një linjë kohore gjithnjë sipas kërkesave të biznesit tuaj dhe buxhetit.

Merrni Zgjidhjet CRM të Konsumatorëve që nuk ju lejojnë të humbni fokusin

Zgjidhje gjithë perfshirëse CRM

Ekspertët tanë punojnë ngushtë me ju duke siguruar që zgjidhja juaj e CRM-së ofron funksionalitetin që përdoruesit presin dhe fleksibilitetin e kërkuar nga biznesi juaj për t'u përshtatur dhe rritur ne treg.

CRM STRATEGJIKE

CRM strategjike është një lloj CRM-je në të cilin konsumatorët vijnë të parët në biznes. Ajo bën çudira në mbledhjen, ndarjen dhe aplikimin e informacionit rreth klientëve dhe tendencave të tregut, në mënyrë që të dilet me propozime sa më të mira për konsumatorin.

CRM OPERACIONALE

CRM-ja operacionale ka të bëjë kryesisht me proçeset e biznesit që kanë në qendër klientin, si: marketingu, shitjet dhe shërbimet. Kjo përfshin automatizime të tilla si: Automatizimi i Forcave të Shitjes, Automatizimi i Marketingut dhe Automatizimi i Shërbimit. Në Alpha Soft ne kemi ekspertizë në ZOHO dhe Forcën e Shitjes.

CRM ANALITIKE

Bazuar në marrjen, interpretimin, ndarjen, ruajtjen, modifikimin, përpunimin dhe raportimin e të dhënave rreth konsumatorit, CRM-ja Analitike përbëhet nga të dhënat e brendshme të biznesit ne tërësi si: të Dhënat e Shitjes, të Dhënat Financiare dhe të Dhënat e Marketingut.

CRM BASHKËPUNUESE

Komunikimi i mirë dhe transaksionet midis bizneseve mundësohen përmes CRM-së bashkëpunuese. CRM-ja bashkëpunuese vë në punë sisteme të reja të komunikimit, siç janë çat-et, ueb-et e forumeve, Voice over Internet Protocol (VoIP) dhe Electronic Data Interchange (EDI). Në Alpha Soft, ne jemi të specializuar në programin Sugar CRM.

Pse ka nevojë biznesi juaj për një zgjidhje efikase të CRM-së?

CRM ju ofron një sërë aftësish, proçesesh, strategjish dhe teknologjish për të menaxhuar marrëdhënien me konsumatorët në tërësi.

Me CRM ju merrni përvojë më të mirë të konsumatorëve me kompaninë përmes qartësisë totale të proçesit dhe transaksioneve të menjëhershme.

Ajo siguron menaxhimin kompetent të të dhënave të konsumatorëve, modelet e blerjeve të kaluara dhe preferencat.

Ju merrni kontroll të plotë administrativ mbi procesin e CRM me transparencë sistemi.

CRM ofron përceptim të madh në produktivitetin e ekipit të shitjeve me anë të alarmeve të automatizuara, email-e dhe shënime.

Me ndihmën e CRM-së ju mund të përdorni aplikacione CRM-je SaaS nga lokacione dhe gjuhë të shumta.

Siguroni të ardhme të parashikushme dhe opsione te personalizuara të cilat janë të dizajnuara kryesisht për personelin e shitjeve dhe të kujdesit ndaj klientit.

INDUSTRIA QË SERVIRIM/OFROJMË

Nëpërmjet inovacionit tonë në zhvillim, ne do tju prezantojmë me zgjidhjet e duhura për fushat e ndryshme të këtyre industrive :

Transportim

Shëndeti

Reklamim Online

Automobil

Financa

Edukim

Shit-Blerje Pronash

Turizëm

Automatizim

Energji

Shitje me Pakicë

Prodhim