alpha_company

ZGJIDHJE CLOUD AWS

Fuqizojmë Sipërmarrjet të Arrijnë më Shpejtë Objektivat e Biznesit Nëpërmjet Shërbimeve & Zgjidhjeve tona të Personalizuara të AWS Cloud Computing.

Shërbime për Zhvillimin e Aplikacioneve Cloud AWS

Duke ju shërbyer mijëra konsumatorëve në mbarë botën ,ne përmbushim të gjitha kërkesat tuaja për web ,me ndihmën e skuadrës sonë të besuar.

Shërbimet Amazon Web filluan të ekzistonin në 2006 ,dhe përbëhen specifikisht nga një koleksionim i shërbimeve remote computing (shërbime kompjuterike jofizike për përdoruesin/ përdorim i ndërmjetëm), duke e bërë platformën cloud computing të ofrueshme dhe aksesueshme nëpërmjet Internetit prej Amazon.com. Shërbimet janë dizenjuar në mënyrë që të ofrojnë një kapacitet të gjerë computing, që është më i shpejtë dhe më i lirë ,krahasuar me ndërtimin e një “ferme” me servera fizik. AWS ofron akses në HTTP, përdorim të REST dhe protokolleve SOAP.

Nëpërmjet Shërbimeve të Web-it Amazon (AWS), ju merrni një set të gjerë të compute-ve globale në modë, ruajtje, databazë, analiza, shërbime të aplikacioneve dhe shpërndarjeve, duke ju mundësuar ju të rrisni dhe zvogëloni detajizimin, në mënyrë që të përmbushni të gjitha kërkesat e organizatës tuaj. Gjithëashtu, aksesi në këto shërbime është duke u rritur vazhdimisht.

Ec në drejtimin e duhur me ne, duke qenë se, portalet tona të web-it ndihmojnë konsumatorët të sigurojnë shërbimet cloud AWS të reja, të pasura në përfitime dhe me menaxhim efektiv të aksesit të përdoruesit në Shërbimet e Web-it Amazon ,në mënyrë të përqëndruar. Ky portal u ofron institucioneve lehtësira thelbësore administrative dhe gjithëashtu ofron përfimite të tjera shtesë ,ndihmuese në menaxhimin e buxhetit dhe kontrollin e kostove.

Aplikacionet të Personalizuara Cloud

Shërbimet e Zhvillimti të Aplikacionit të Personalizuar Cloud

Zgjidhjet
Këshilluese AWS

Aplikacion
Web-I AWS

Aplikacion
Celular AWS

Aplikacion
Sipërmarrje AWS

Zgjidhje për
Migrim AWS

Aplikacion I
Bazuar në SaaS

AWS-Internet
of Things

Shërbime
Deploy & Manage

ZGJIDHJET
KËSHILLUESE AWS

Përcaktimi i qartë i problemeve dhe I sfidave që doni të zgjidhni është me shumë rëndësi kur bëhet fjalë për një migrim Cloud të suksesshëm. Zgjidhjet tona këshilluese Cloud funksionojnë më së miri në krijimin e një baze solide për iniciativën cloud. Këtu ne ndjekim metodologjinë hap pas hapi që përfshin shërbime të ndryshme, si:

  • Faqja Cloud Fitness & Roadmap (fitness dhe hartë rruge )
  • Analiza arkitekture
  • Optimizimi I IT -së
  • Siguria dhe Pajtueshmeria
  • Seleksionimi dhe Strategjia SaaS

APLIKACION WEB-I AWS

Këtu ne shohim një numër të madh sipërmarrjesh që adoptojnë strategjinë Cloud dhe gjatë kohës ata kanë vendosur aplikacione inovative për web dhe celularë të bazuara këto në Cloud. Sipërmarrjet që po zbatojnë aplikacione të trashëguara duhet të vendosin aplikacionin Cloud të personalizuar dhe vendas dhe kjo do të rrisë cilësinë e përvojës së klientit dhe do të ulë në mënyrë të ndjeshme shpenzimet e infrastrukturës.

Ekipi ynë ndihmon bizneset për të përmirësuar aplikacionet e tyre tradicionale duke përdorur teknologjinë AWS Cloud për modernizimin e aplikacioneve aktuale të biznesit.

APLIKACIONI CELULAR AWS

Me shërbimet tona AWS ju përfitoni një sërë karakteristikash të dobishme në zhvillimin e aplikacioneve celulare që arrijnë në qindra e miliona përdorues dhe që arrijnë audiencat globale. AWS ju lejon të shtoni tipare te tjera celulare në aplikacionin tuaj në një mënyrë të shpejtë dhe kjo përfshin autenticitetin e përdoruesit, ruajtjen e të dhënave, shpërndarjen e përmbajtjes, logjikën e mbështetjes (backend), tabelat analitike dhe njoftimet “Push”. (Njoftime që serviren vetë nga softwer-i)

Ju përfitoni shërbime me përdorim të gjërë, të avancuara dhe plotësisht të menaxhueshme, kështu që bëhet më e lehtë përfshirja e disa aftësive sic jane; testimi i aplikacioneve, transmetimi dhe ruajtja e të dhënave, monitorimi, kërkimi dhe të mësuarit mekanik te aplikacionit tuaj pa pasur nevojën e menaxhimit të ndonjë infrastrukture.

APLIKACION SIPERMARRJEJE AWS

Sipërmarrjet përshpejtojnë adoptimin e AWS për transformimin, përmirësimin e mënyrës së ofrimit të aplikacioneve IT dhe shërbimeve të mundësuara nga IT tek klientët, partnerët dhe punonjësit. Edhe pse shumë mendojnë se “Cloud” është një risi, fakti është se shërbimet në Web nga Amazon ka qenë atje më herët.

Deri tani shohim një numër sipërmarrjesh që kryejnë migrime në shkallë të gjerë në AWS, duke synuar klasa të veçanta të aplikacioneve, siç janë aplikacionet në internet ose ngarkesat e punës në kompjuterët me performancë të lartë (HPC), ku ata kanë identifikuar përfitime nga kryerja e këtyre aplikacioneve në AWS.

ZGJIDHJET E MIGRIMIT AWS

Me ne ju mund të lëvizni lehtësisht të dhënat nga një platformë në një server Cloud të bazuar në AWS, me ndihmën e zgjidhjeve tona të migrimit AWS. Këtu në Alpha Soft, zhvilluesit tanë të AWS kujdesen shumë për sigurinë e të dhënave tuaja dhe ju do të ndiheni të sigurtë me ne përsa I përket sigurisë dhe mbrojtjes të të dhënave gjatë procesit të migrimit.

APLIKACIONI I BAZUAR NE SAAS

Shërbimet tona SaaS ofrojnë një zgjidhje gjithëpërfshirëse që blihet lehtësisht në një bazë pagese (pay as you go) nga një ofrues shërbimi cloud. Kjo i mundëson organizatës tuaj që të shpejtojë dhe të konkurrojë me një aplikacion me kosto minimale të parapaguar. Gjëja më e mirë me SaaS është që ndërkohë që ju u siguroni aplikacionet SaaS përdoruesve, ju nuk keni nevojë të blini, instaloni, përditësoni ose mirëmbani ndonjë hardware, middleware apo software.

SaaS bën aplikacione elegante për sipërmarrje, si ERP dhe CRM, e përballueshme kjo për organizatat që nuk kanë burime të mjaftueshme për të blerë, vendosur dhe menaxhuar vetë infrastrukturën dhe softuerin e nevojshëm.

AWS-INTERNET OF THINGS (IOT)

Me AWS IoT ju merrni një SDK të dobishëm per të lidhur lehtësisht dhe shpejt pajisjen tuaj hardware apo aplikacionit tuaj celular. Kjo lejon pajisjet tuaja të lidhen, verifikojnë dhe shkëmbejnë mesazhe me AWS IoT me anë të përdorimit të protokolleve MQTT, HTTP ose WebSockets. AWS IoT ofron një komunikim të sigurtë dhe të drejtpërdrejtë midis gjërave të lidhura me internetin (gjithashtu sensorëve, aktivizuesve, pajisjeve fikse apo aplikacioneve smart) dhe Cloud AWS.

Në këtë mënyrë ju mund të mblidhni lehtësisht të dhëna telemetrike nga pajisje të shumta dhe të ruani dhe analizoni të dhënat. Gjithashtu krijohen aplikacione që lejojnë përdoruesit tuaj të kontrollojnë këto pajisje nga telefonat apo tabletat.

SHERBIMET E VENDOSJES & MENAXHIMIT

Me ndihmën e shërbimeve tona ju mund të rrisni disponueshmërinë dhe qeverisjen dhe gjithashtu merrni një panel komandimi të integruar që ndihmon në ndërtimin, menaxhimin dhe monitorimin e aplikacioneve të thjeshta dhe komplekse, web dhe cloud. Kjo konsolidon një numër mjetesh, shërbimesh dhe teknologjish ndër-platformash, përshpejtimin e shpërndarjes dhe mirëmbajtjen e aplikacioneve.

Në këtë fushë, shërbimet tona mbështesin një sërë mjetesh dhe ndihmojnë sipërmarrjet që të bashkpunojnë, të zhvillohen dhe të shpërndajnë sherbimet apo produktet e tyre shumë më lehtë. Ndërmarrjet përdorin këtë teknologji për të parë dhe menaxhuar të gjitha aplikacionet e tyre nga një qendër e vetme e integruar, si dhe për të kontrolluar perdorimin me anë të kontrollit të bazuar në përdorim.

Le të Formulojmë Strategjinë Tuaj të AWS me Përsosmëri

Përshpejtoni Suksesin tuaj Cloud me Shërbimet e Platformës Rich

ANALITIKAT
VIZUALIZIMI

Inteligjenca e Biznesit
Magazina e të Dhënave
Machine Learning
Të dhënat e transmetimit
Kërkim Elastik
Hadoop
Tubacionet e të dhënave

APLIKACIONET
E SIPËRMARRJES

Virtualizimi I Desktopit
Email & Kalendari
Ndarje Dokumentacioni
Ndarje Feedback-u

SHËRBIME
CELULARE

Menaxhim Aplikimi
Mirëmbajtje & Mbështetje Aplikacioni
Përmirësim I Vazhdueshëm

INTERNET
OF THINGS

Platforma IoT
Pajisja SDK
Regjistrimi
Device Shadows
Rules Engine


Rrisni Produktivitetin e Zhvilluesit dhe Efikasitetin Operacional

MJETET E
ZHVILLUESIT

Menaxhimi i Kodit Burimor
Vendosja e kodit
Shpërndarje e vazhdueshme

MJETET E
MENAXHIMIT

Monitorimi & Shenimet
Shabllonet e Burimeve
Auditimi I Përdorimit & Burimeve
Menaxhimi I Burimeve
Katalogu I Shërbimeve
Optimizimi I performancës

SIGURIA DHE
IDENTITETI

Kontrolli I Aksesit
Certifikatat SSL/TLS
Ruajtja kryesore dhe menaxhimi
Menaxhimi I Identitetit
Vlerësimi i Sigurisë
Aplikimi I Web-it Firewall

SHËRBIMET E
APLIKIMIT

Menaxhimi API
Transmetimi App
Kërkim
Transkodim
Email
Njoftimet
Radhitja
Rrjedha e Punës

Pse të përdorni Alpha Soft për Partnerë Këshillues AWS?

Në Alpha Soft, ne ju ofrojmë fuqinë dhe fleksibilitetin e madh të "Cloud" me shërbimet tona të Web-it nga Amazon.

LEHTESI PERDORIMI

AWS lejon ofruesit e aplikacioneve, ISV-të dhe shitësit që të prezantojnë në mënyrë të shpejtë dhe të sigurtë aplikacionet tuaja – qoftë ky një aplikacion i pranishëm ose një aplikacion i ri i bazuar në Saas.

I BESUSHEM

Shërbimet tona AWS ju lejojnë të shfrytëzoni në maksimum infrastrukturën kompjuterike globale që është në zhvillim të vazhdueshëm, e besueshme dhe e sigurtë.

FLEKSIBEL

Me AWS ju zgjidhni sistemin operativ, gjuhën e programimit, platformën e aplikimit në internet, bazën e të dhënave dhe shërbimet e tjera të kërkuara nga ju. Në këtë mënyrë procesi i migrimit për aplikimet e pranishme bëhet shumë më e lehtë.

NE ZHVILLIM

Me ndihmën e mjeteve të AWS, Auto Scaling dhe Balancimit të Ngarkesës Elastike, aplikacionet tuaja luhaten lart ose poshtë në bazë të kërkesës.

KOSTO EFEKTIVE

Në Alpha Soft, ju duhet të paguani vetëm për energjinë, ruajtjen dhe burimet e tjera të përdorura nga ju, pa asnjë nevojë për kontrata afatgjata apo angazhime paraprake.

I SIGURTË

AWS ndihmon në shfrytëzimin e një qasjeje të plotë për të siguruar dhe forcuar infrastrukturën, duke përfshirë masat fizike, operacionale dhe softuerike.