alpha_company

INTEGRIMI I SISTEMEVE PËR SIPËRMARRJET

Ofrimi i zgjidhjeve të biznesit, të mahnitshme, inovative dhe të orjentuara drejt rezultateve për 500 sipërmarrje të mesme dhe të mëdha

Zgjidhjet dhe Shërbimet e Integrimit të Sistemit të Sipërmarrjeve

Duke iu shërbyer klientëve të panumërt në të gjithë globin, ne i përmbushim të gjitha kërkesat tuaja në Web me ndihmën e ekipit tonë të besuar.

Në ditët e sotme shohim se kompanitë përballen me shumë sfida gjatë marrjes së vendimeve të biznesit pasi proçeset për shkak të informacioneve kyçe dhe funksioneve të tyre janë të shpërndara nëpër aplikacione të ndryshme teknologjike. Për shkak të kësaj kërkese për të përdorur aplikacione të ndryshme për nevoja të ndryshme të biznesit, bëhet e vështirë marrja e të gjitha të dhënave të nevojshme në një faqe të vetme. Pra, për të grumbulluar të dhënat nga sistemet tuaja të brendshme ose për të integruar të dhënat nga bota e jashtme, rezulton të jetë e vështirë për të marrë gjithçka që ju kërkoni nga një faqe e vetme. Dhe për këtë, kuadri ynë I integrimit të avancuar të sistemit rezulton të jetë një ndihmë e madhe në këtë aspekt. Kjo ndihmon në trajtimin e automatizimit të proçeseve komplekse të biznesit dhe kërkesave të grumbullimit të të dhënave të klientëve.

Në Alpha Soft, ne ofrojmë zgjidhje të personalizuara që plotësojnë kërkesat në rritje të klientëve të ditëve të sotme. Me ne ju merrni një integrim të shkëlqyer të sistemit të sipërmarrjes që mundëson krijimin e API-ve të përcaktuara mire, që ofrojnë akses të sigurtë në shërbimet tuaja, pavarësisht llojit të shërbimit. Qasja jonë për të testuar herë pas here ndihmon në bashkëpunimin me klientët tanë duke ofruar zgjidhjet më strategjike software për to.

Integrimi I sistemit të pjesmarrjes.

Merrni zgjidhje te testuara

Shërbime të
integrimit CRM

Shërbime të
integrimit CMS

Shërbime të
integrimit SaaS

Shërbime të
integrimit BI

Integrimi i
Shërbimeve
të Mobilitetit

Integrimi I sistemit
të raportimit

Integrimi I
shërbimit
Cloud

Zgjidhja e
menaxhimit
të drejtimit

SHËRBIME TË INTEGRIMIT CRM

CRM shërben për Menaxhimin e Marrëdhënieve me Klientin, i cili është ndër shërbimet kryesore ose proçesi i integrimit të sipërmarrjes, dhe në Alpha soft ne posedojmë perceptim të veçantë dhe aftësi për këto lloj shërbimesh.

SHËRBIME TË INTEGRIMIT CMS

Sikurse integrimi i CRM, CSM gjithashtu është ndër kompetencat tona kryesore. Këtu në Alpha Soft ne ofrojmë ekspertizë dhe shërbime efikase me kosto shumë efektive. Ekipi ynë është i aftë dhe me përvojë në ofrimin e shërbimeve më të shkëlqyera.

SHËRBIME TË INTEGRIMIT SAAS

Software-i si shërbim apo produkt është një shërbim tipik IT, i kërkuar nga ndërmarrjet e vogla dhe ato të mëdha. Ne jemi në këtë fushë që prej shumë kohësh dhe kemi ekspertizë dhe aftësi të mëdha në shërbime të tilla.

SHËRBIME TË INTEGRIMIT BI

Përmes kësaj është më e lehtë për të përmirësuar procesin e inteligjencës së biznesit. Shërbimi i Integrimit të Inteligjencës së Biznesit ndihmon menaxherët e biznesit në marrjen e vendimeve më efektive dhe më të sakta të menaxhimit të biznesit.

INTEGRIMI I SHËRBIMEVE TË MOBILITETIT

Integrimi i mobilitetit të sipërmarrjeve konsiston në mobilizimin e procesit të sipërmarrjes me shërbime të shkëlqyera të integrimit të IT-së. Në Alpha Soft ne vijmë me opsione të besueshme dhe me kosto efektive për ju. Merrni shërbime efikase dhe të fuqishme të integrimit të mobilitetit me ne.

INTERGRIMI I SISTEMIT TË RAPORTIMIT

Integrimi i sistemit të raportimit ju lejon të përdorni shërbimet tona më të mira në fushën e integrimit të sistemit të raportimit të biznesit. Shërbimet tona mund t’ju ndihmojnë në shumë mënyra.

INTERGRIMI I SHËRBIMIT CLOUD

Në Alpha Soft ne ofrojmë shërbime cloud që përçojnë të dhëna, proçese , arkitekturë të orientuar drejt shërbimit (SOA). Ne ju ndihmojmë të ndërtoni një platformë të thjeshtë dhe të fuqishme integrimi të shërbimeve Cloud.

ZGJIDHJA E MENAXHIMIT TË DREJTIMIT

Zgjidhja e menaxhimit të drejtimit ju lejon për të gjetur strategji më të mira për të rritur shitjet. Ju mund të vlerësoni strategjitë sipas cilësisë së tyre dhe mund t’ia caktoni menaxherit të shitjes.

Transformoni ndërmarrjen tuaj në një trup të strukturuar dhe optimalisht funksional

PSE TE JESH PARTNER ME ALPHA SOFT?

Këto zgjidhje përmbushin me efikasitet objektivat komplekse të biznesit

EFIKASITET

Ka një numër proçesesh kyçe që hasni në operacionet tuaja të përditshme si: menaxhimi i porosive, performanca, faturimet, ndër shumë proçese të tjera, edhe me automatizimin tyre  ju shmangni punësime të reja të stafit që janë të nevojshme për menaxhimin e këtyre proçeseve.

INOVACION NE SHERBIM TE PERDORUESIT

Nëpërmjet implementimit të shpejtë të ndryshimeve të proçesit, përdoruesit e përditshëm të biznesit mund të aplikojnë ekspertizën e tyre funksionale për të hartuar proçese dhe aplikacione që çojne në rritjen e performancës.

RRITJE E SHIKUESHMËRISË

Shikueshmëria në kohë reale është jetësore për të marrë vendime të informuara. Punonjësit janë më të informuar dhe më të aftë për të marrë vendime të duhura atëherë kur ju mund të aksesoni informacione nga kudo, pa harxhuar burime për nxjerrjen e të dhënave dhe për të bashkuar të dhënat që dalin nga burime të ndryshme.

NDARJA E INFORMACIONIT

Aplikacionet e sipërmarrjeve lejojnë rrjedhjen e informacionit midis programeve të veçanta të software-it brenda një kompanie dhe nga jashtë sistemeve kompjuterike të vetë kompanisë. Gjithashtu, ky integrim mundëson një bashkëpunim më efikas mes individëve dhe departamenteve.

KOHË E KONSIDERUSHME E IT-SË DHE SHKURTIME NË KOSTO

Duke qenë se IT nuk kërkon prokurimin, instalimin dhe mirëmbajtjen e sistemeve të shumëfishta si dhe numrin e integrimeve midis tyre, është më e lehtë të realizosh një reduktim të ndjeshëm të kostove operacionale, ndërkohë që ju shpenzoni kohën e IT-së për të rritur operacionet e biznesit.

RRITJE E PERSHPEJTUAR

Një sistem i integruar software lejon zgjerimin në një numër faqesh web dhe kanale shtesë shitjesh ku ju mund të performoni më shpejt për shkak të unifikimit të proceseve të menaxhimit dhe të të dhënave .

INDUSTRITË QË SHËRBEJMË

Nëpërmjet inovacionit tonë në zhvillim, ne do tju prezantojmë me zgjidhjet e duhura për fushat e ndryshme të këtyre industrive :

Transport

Shëndeti

Reklamim Online

Automobile

Financë

Edukim

Real Estate

Turizëm

Automatizim

Energji

Shitje me Pakicë

Prodhim