alpha_company

AGJENCITE E REKLAMAVE DHE MARKETINGUT DIGJITAL

Platform Powers Next: Një Industri Dinamike Krijuese

Ruani Kulturën Tuaj Krijuese. Përmirësoni rrjedhën e punës dhe fitoni njohuri për kontabilitetin e klientit dhe të projekteve.

RRITNI FITIMIN

Përmirësoni saktësinë e faturimit (billing & invoicing) në të ardhurat mbas heqjes së shpenzimeve të kapitalit (free cash flow) (Likuiditet), duke synuar klientët fitimprurës , bazuar në një koleksion të pasur të të dhënave historike.

PERMIRESIMI

Përdorni menaxhimin e burimeve të Alpha Soft për të identifikuar burimet e gatshme dhe aftësitë e veçanta – dhe në mënyrë efekase drejtojeni projektin tuaj në nivelin e duhur.

BASHKEPUNONI SI SKUADRA VIRTUALE

Identifikoni lehtë dhe plotësoni mungesat në staf, lejoni stafin të kete akses në asete dhe evente përmes”Job Jackets” bashkëpunuese elektronike.

FITONI DUKSHMERINE EKZEKUTIVE

Fitoni njohuri në kohë reale për të marrë vendime të bazuara në të dhëna mbi performancën përmes tabelave (dashbordeve) të bazuara në role dhe KPI-ve.

Karakteristikat e Produktit

NIVELI & PARASHIKIMI

Lehtësoni procesin “pitch-to-invoice” dhe përmirësoni vlerësimet.

MENAXHIMI & PRODHIMI

Bashkëpunoni përmes projekteve, përmirësoni rentabilitetin dhe kontrolloni progresin në kohë reale.

RESURSET

Caktoni aftësitë e duhura në pozicionet e duhura të punës ndërkohë që optimizoni resurset.

MEDIA DHE PROKURIMI

Menaxhoni urdhrat e blerjes, buxhetin për fushatat dhe koordinoni urdhrat e insertit (kontratat e reklamës për x fushatë).

EKZEKUTIMI DHE DORËZIMI

Mblidhni pa gabime kohën dhe shpenzimet, optimizoni performancën dhe dorëzoni raportet e klientëve.

FATURIMI DHE TE ARDHURAT

Përmirësoni saktësinë e faturimit dhe kaloni shpejt nga sistemi “nga Fatura në Cash” në sistemin “Free cash flow” (Likuiditeti)

ANALITIKAT FINANCIARE

Nga raportimi dhe analitikat deri tek përceptimi dhe vendimmarrja, siguroni një pamje më të plotë, në kohë reale të biznesit tuaj.

MENAXHIMI GLOBAL

Zgjeroni biznesin tuaj globalisht dhe përqendroni burimet tuaja në rritje dhe në risitë, duke mos menaxhuar kompleksitetin e IT-së.