alpha_company

SHËRBIMET E ZHVILLIMIT TË SAAS

Reja e informacionit (Cloud) i mundëson aplikacioneve SaaS fuqinë ,që në një kohë të shkurtër ,të jetë inovativ dhe shumë i detajuar duke përmbushur plotësisht kërkesat e klientëve.

Zhvillimi i Aplikacioneve SaaS (Software-as-a-Service)

Zgjidhjet e Alpha Soft për Software-in si një Shërbim ju lejon të përshkallëzoni kapacitetin më shpejtë, me më pak kosto e duke reduktuar nevojën tuaj për infrastrukturë hardware IT.

Në Alpha Soft, ne adoptuam që në fillim zhvillimin e aplikacioneve teknologjike SaaS, për tu ofruar bizneseve kompetencën teknologjike më të fundit. Zgjidhjet teknologjike në Alpha Soft kanë zhvilluar 5-faza modelesh të zhvillimit të Software-ve SaaS për të lançuar aplikacionin SaaS ,në mënyrë që të minimizohen rreziqet e hasura gjatë zhvillimit të produkteve SaaS. Skuadra jonë e ekspertëve është e pajisur mirë me gjithë arsenalin e nevojshëm për zhvillimin e produkteve SaaS, por e specializuar në përdorimin e metodologjive Agile.


Produktet SaaS kanë krijuar identitet në treg si produkte të pavarura dhe të përshtatura për të gjithë klientët pavarësisht përshtatjes së tyre në framework-e të ndryshëm, të cilat janë të organizuara dhe të mirë planifikuara për të ofruar zgjidhje karakteristike të standatizuara për cilindo përdorues. Ne kemi vendosur sistemin e framework-eve dhe resurset funksionale që suportojnë definitivisht zhvillimin e SaaS. Nëpërmjet aftësive tona të përpunimit dhe lehtësirave të avancuara, ne ndihmojmë përdoruesit që të përfitojnë zgjidhjet SaaS më të mirat dhe më të detajuarat e kohës për shkëmbimin e shërbimeve të ndryshme kompjuterike. Si një kompani e zhvillimit të produkteve SaaS, ne kemi zhvilluar ide shërbimesh software të pakrahasueshme. Ne nuk ju ofrojmë vetëm module të gatshme të formuara prej nesh, por ju ofrojmë konsulencën e duhur SaaS duke ju treguar për atë çfarë duhet ti përdorni dhe se si do jenë sa më fitimprurëse për ju.

Zhvillimi i SAAS i Përshtatur Sipas Nevojave Tuaja

Zgjidhje të Fuqishme & të Detajuara për SaaS

Krijimi i Zgjidhjeve
SaaS për CMS

Krijimi i Zgjidhjeve
SaaS për CRM

Krijimi i Zgjidhjeve
SaaS për CHM

Krijimi i Zgjidhjeve
SaaS për Reklamim
Online

Krijimi i Zgjidhjeve
SaaS për MIS

Krijimi i Zgjidhjeve
SaaS për HRM

ZHVILLIMI SAAS PËR CMS

Zhvilloni aplikacione web të pasura, bazuar në platformën tuaj të preferuar CMS, në Alpha Soft që ofron zgjidhje profesionale dhe të vazhdueshme të zhvillimit të SaaS CMS. Ne ofrojmë shërbime afër perfeksionit duke u siguruar kthim sa më të lartë të investimeve për klientët.

 • Zhvillimi i SaaS Bazuar në CMS
 • Saas CMS për Shëndetin
 • Saas CMS për Financat & Bankat
 • Saas CMS për Prodhimin
 • Saas CMS për Qeverinë
 • Saas CMS për Ndërmarrjet
 • Saas CMS për Botimin

KRIJIMI I ZGJIDHJEVE SAAS PËR CRM

Për menaxhim më të mirë të marrëdhënieve me klientët, juve ju nevojiten shërbimet SaaS. Marrëdhëniet më të mira me konsumatorin e afrojnë biznesin një hap më shumë pranë suksesit. Prandaj, ju duhet të kuptoni rëndësinë e përdorimit të zgjidhjeve SaaS, dhe për këtë ne jemi institucioni i duhur. Merrni zhvillim të përpiktë të shërbimeve SaaS në Alpha Soft.

 • Zhvillim Software CRM të Personalizuar
 • Zgjidhje Salesforce CRM
 • Zgjidhje Sugar CRM
 • Zgjidhje Oracle CRM
 • Zgjidhje Dinamike MS
 • Zgjidhje Commence CRM
 • Zgjidhje Appshore CRM

KRIJIMI I ZGJIDHJEVE SAAS PËR CHM

Për një biznes të reklamimit online ose bizneset e tjera, është e rëndësishme menaxhimi i resurseve në mënyrën e duhur. Më e rëndësishmja është menaxhimi i zhinxhirit të furnitorëve ,i cili duhet modernizuar për përfitime sa më të mëdha në biznes. Zgjidhjet tona SaaS mund tju ndihmojnë ju në këtë monitorim me përpikmëri dhe në kohë reale.

 • Shërbime Konsulence për SaaS SCM
 • Zhvillim i SaaS SCM
 • Zgjidhje SaaS për Menaxhimin e Inventarit
 • Zgjidhje SaaS për Menaxhimin e Magazinave
 • Zgjidhje SaaS për Menaxhimin e Transportit
 • Zgjidhje SaaS për Monitorim & Udhëzues Rrugëtimi për Kamionat

KRIJIMI I ZGJIDHJEVE SAAS PËR REKLAMIM ONLINE

Bëje biznesin tënd të reklamimit online më fitimprurës dhe “magnet” për fitimin e të ardhurave nëpërmjet implementimit të përhershëm të shërbimeve SaaS që ofrohen nga Alpha Soft. Ne kujdesemi për të dhënë zgjidhje që sigurojnë përfitime ekonomike të mëdha.

 • Zhvillim i Aplikacioneve SaaS të Personalizuara
 • Zgjidhje të Kompletuara SaaS për Reklamimin Online
 • Zgjidhje 3dcart SaaS për Reklamimin Online
 • Zgjidhje Bigcartel SaaS për Reklamimin Online
 • Zgjidhje SaaS për Reklamime të Mëdha
 • Zgjidhje Volusion SaaS për Reklamimin Online

KRIJIMI I ZGJIDHJEVE SAAS PËR MIS

SaaS MIS (Management Information System) nënkupton gjithë informacionin e nevojshëm që i duhet kompanisë suaj. Ju mund të keni Sistemin e Menaxhimit të Informacionit SaaS nga ofertat tona fleksibël.

KRIJIMI I ZGJIDHJEVE SAAS PËR HRM

Menaxhimi i Burimeve Njerëzore është një pjesë shumë e domosdoshme dhe e rëndësishme për mirëfunksionimin e një kompanie. SaaS ofron kompetencën dhe kapacitetin e nevojshëm për aplikacionet e vazhdueshme HRM (Human Resource Management) në një kompani.

Përfitimet nga Produktet SaaS

Zgjidhjet tona SaaS lehtësojnë procesin e shpërndarjes, reduktojnë kostot e blerjes së klientëve dhe ju mundësojnë ju të menaxhoni shumë klientë nga një platformë e vetme.

Kosto Efektive

SaaS nuk kërkon instalim software, mirëmbajtje, suport apo infrastrukturë. Automatizimi përmirëson resurset manuale.

I Lehtë në Përdorim

Të qenurit miqësor ndaj përdorimit të ndërfaqeve është diçka intuitive. Pronarët e bizneseve mund të navigojnë lehtësisht pa nevojën e udhëzimeve.

Shpërndarje e Shpejtë

Zgjidhjet SaaS nuk ju kërkojnë instalim software, në këtë mënyrë, ju mund të aksesoheni në software-in tuaj të ri në mënyrë të menjëhershme.

Lëvizshmëria & Detajizmi

Infrastruktura jonë e resë së informacionit fuqizon platformën IaaS ,e cila ofron procesim të shpejtë dhe të detajuar.

Punë e Përmirësuar në Grup

SaaS lejon anëtarët e grupit të jenë të informuar dhe në kontakt gjatë gjithë zhvillimit të projektit.

Përcaktimi Gjeo-Specifik

Përcaktimi Gjeo-Specifik sigurohet që të dhënat të mbeten brenda vendit ,dhe në përputhje të plotë me ligjet vendase.

Le të Shndërrojmë Idetë Tuaja për Aplikacione në një Model Dinamik Biznesi

Përse të Zgjedhësh Alpha Soft?

Aplikacionet tona SaaS të personalizuara ju ofrojnë një infrastrukturë të thjeshtë e cila përshtatet lehtësisht në shumë platforma dhe funksionon si një faqe webi.

ZGJIDHJE SAAS TË INTEGRUARA NË RENË E INFORMACIONIT (CLOUD)

Ne kemi një department të dedikuar që kujdeset për SaaS në teknologji të ndryshme si Java, PHP dhe C#/.NET. Gama jonë shumë e gjerë e zgjidhjeve SaaS është përshtatur në shërbimet e reve të ndryshme të informacionit si Shërbimet Web Amazon, Windows Azure dhe Reja e Informacionit Rackspace. Vitet e fundit, ne kemi dizenjuar dhe zhvilluar një gamë të gjerë aplikacionesh që plotësojnë konceptin e përgjithshëm të SaaS dhe përqëndrohet në mënyrat e reja të përdorimit të software-ve dhe shërbimeve.

APLIKACIONE PËR INDUSTRI TË SHUMTA

Ekspertët tanë zhvillues të SaaS kanë dizenjuar zgjidhje të përsosura për industri të ndryshme, biznese të ndryshme dhe punë të ndryshme. Ne deri tani zotërojmë shërbime për rezervime fluturimesh, menaxhim magazinash, agjensi lundrimi, rezervim hoteli, shërbime për konsumatorin, kontabilitet dhe skuadra të suportit teknik për të dyja llojet e sipërmarrjeve, të vogla ose të mëdha. Ata kanë arritur një nivel të shkëlyqer për shpërndarjen e zgjidhjeve të ndryshme ekselente te klientët dhe ofrojnë një diversitet shërbimesh të ndryshme nga koha në kohë.

ZGJIDHJE SAAS TË PERSONALIZUARA

Ne ju ofrojmë zgjidhje të personalizuara në SaaS. Ne nuk lejojmë asnjë nga klientët tanë të përdorë (më mirë të themi të detyrohen të përdorin) opsione të gjymtura të cilat nuk janë aspak praktike prej përdoruesve. Më mirë e heqim atë prej shërbimit dhe ofrojmë në vend të saj një gamë të plotë opsionesh të kërkuara nga përdoruesi ose kompotencë shërbimi për përdoruesin, të cilat ofrojnë një vlerë më shumë në biznes. 

ZHVILLIMI I SAAS ME KOSTO EFEKTIVE

Ne kemi ushqyer ide operacionale fenomenale me kosto të ulët nëpërmjet zhvillimit të shërbimeve SaaS. Ne kemi ndërtuar shërbime gjithëpërfshirëse që u bashkëngjiten karakteristikat dhe opsionet e ndryshme funksionale ,që befasisht ulin koston e shpenzimeve për përdoruesin, koston e instalimit, të vendosjes, të mirëmbajtjes dhe koston e suportit për përdoruesin, duke reduktuar jashtëzakonisht koston totale për përdoruesit ,duke e orientuar atë drejt kostos efektive.

Le të Shndërrojmë Idetë Tuaja për Aplikacione në një Model Dinamik Biznesi

INDUSTRITË QË SHËRBEJMË

Nëpërmjet inovacionit tonë në zhvillim, ne do tju prezantojmë me zgjidhjet e duhura për fushat e ndryshme të këtyre industrive :

Transport

Shëndeti

Reklamim Online

Automobile

Financë

Edukim

Real Estate

Turizëm

Automatizim

Energji

Shitje me Pakicë

Prodhim