alpha_company

KARRIERA

Ndiq karrierën tënde në një ambient zgjerues dhe të kënaqshëm teksa punon krahë një grupi të shkëlqyer profesionistësh.

Në qoftë se ke aftësi, ne paguajmë faturat për ty

Jemi në kërkim për punësimin e një stafi të ri, në pozicione pune që do të kompletojnë skuadrën tonë në mënyrë autentike. Eksploro pozicionet vakante dhe mëso se si mund të integrohesh në skuadrën e mirënjohur softuerike, Alpha Soft.

Zhvillues Aplikacionesh për iPhone

Statusi i punës: Kohë e plotë

Kualifikimet: BE/B.Tech/MCA/BCA

Eksperienca të mëparëshme: 1 vit ose më shumë se 1 vit

Vendndodhja: Tiranë

Profili i Kërkuar për Kandidatin

 • Duhet të jetë i apasionuar për të krijuar aplikacione celulare inovative.
 • Duhet të jetë i aftë të punojë në shumë taske njëkohësisht dhe të mund të punojë nën presion.
 • Duhet të jetë i aftë të përvetësojë shpejt teknologjitë e reja.
 • Eksperienca të mëparëshme në zhvillimin e aplikacioneve për iPhone/iPad.
 • Profil të aprovuar nga apple store për bazat e krijimit të aplikacioneve iPhone/iPad.
 • Duhet të jetë i aftë të demostrojë aftësitë e tij/saj inovative në dizajnin UI , aftësitë zhvilluese dhe të jetë i aftë të kuptojë se çfarë e bën një aplikacion të përdorshëm dhe të pëlqyer nga përdoruesi.
 • Të zotërojë dhe të jetë i përgjegjshëm për kualitetin (cilësinë) e kodit.
 • Eksperienca të mëparëshme në gjuhët e programimit C, C++ , Objective-C, JavaScript dhe JSON.
 • Aftësi shumë të mira në Cocoa, Cocoa Touch dhe XCode.
 • Aftësi për zhvillimin e aplikacioneve në platforma të tjera si: Android, Blackberry përbëjnë avantazh.
 • iOS SDK 4.3 ose Above, SQLite, Core data.
 • Njohuri në Hartat apple, lajmërimet (Push Notification) dhe integrimin e rrjeteve sociale në aplikacione.
 • Eksperienca të mëparëshme në përdorimin e GUI per iPhone dhe iPad.
 • Eksperienca të mëparëshme, shumë të mira, në zbulimin dhe korrigjimin e memories së përdorshme nga përdoruesi.
 • Eksperienca të mëparëshme për integrimin e aplikacioneve në serverat API.

Menaxher i Zhvillimit të Biznesit

Statusi i punës: Kohë e plotë

Kualifikimet: BE/B.Tech/MCA/BCA/MBA

Eksperienca të mëparëshme: 2 ose më shumë se vite

Vendndodhja: Tiranë